เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


สรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 ฯ
รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบภาษี ฯ     
นายสถิตพงษ์ จันทรพงษ์พันธ์ สท.ชลบุรี 3 มีความห่วงใยในด้านสุขอนามัยที่ดี ฯ
มาตรการควบคุมเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส​ COVID-19
HAS สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3
ประมวลภาพ โครงการ HBD ทวีบุญ เดือนธันวาคม 2563
www.taxliteracy.academy
more       
   


                                                               
 
  more
แจ้งความประสงค์บริการให้ความรู้ / คำแนะนำ
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3
แจ้งความประสงค์บริการให้ความรู้ / คำแนะนำ
ในการยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เสียภาษี
และประชาชน
ที่มีต่อส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี สท.ชลบุรี ๓

                 


Last update :
 Tuesday, January 19, 2021