รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
ค้นหาตามเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร /เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(13 หลัก)/ชื่อผู้ประกอบการ : แสดงผลเฉพาะที่ตรงตามเงื่อนไขการค้นหา
update : 01/03/2021 11:35:02
ลำดับที่
เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
(13 หลัก)
ชื่อผู้ประกอบการ
ที่ตั้งสถานประกอบการ
สมาชิกสมาคม
วันเดือนปีที่มีสิทธิ
วันสิ้นสุดสมาชิกภาพ
1
7 ซ. โพธิ์แก้ว 3 แยก 16 ย. - ต.คลองจั่น อ.บางกะปิ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/02/2546
31/12/2564
2
322/67 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 24 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/04/2546
31/12/2564
3
410/154-156 ซ. อาคารดิเอ็กเซ็คคิวทีฟเฮ้าส์ ชั้น 13เอ ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
18/04/2546
31/12/2564
4
36 ซ. ชาเตอร์แบงค์(เจริญกรุง 38) ย. - ต.บางรัก อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/04/2546
31/12/2564
5
1240-42 ซ. ย. - ต.บางรัก อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/04/2546
31/12/2564
6
1240-42 ซ. ย. - ต.บางรัก อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/04/2546
31/12/2564
7
1240-1242 ซ. ย. - ต.บางรัก อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/04/2546
31/12/2564
8
66/4-10 ซ. ปราโมทย์(เยซู) ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/04/2546
31/12/2564
9
99 ซ. พูนทรัพย์สิน ย. รามคำแหง24 แยก12-1 ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/04/2546
31/12/2564
10
308 ซ. อาคารมานะพันธ์ ชั้น 4 ห้อง 7 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/04/2546
31/12/2564
11
1628/25-26 ซ. - ย. - ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/04/2546
31/12/2564
12
324/1-4 ซ. - ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/04/2546
31/12/2564
13
30-38 ซ. อาคารเค.บี.เอส. ชั้น3ห้อง 303 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/04/2546
31/12/2564
14
653/11-12 ซ. สวนพลู 1 ย. - ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/04/2546
31/12/2564
15
919/348 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ชั้น27 ห้อง2711 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/05/2546
31/12/2564
16
77 ซ. อนุมานราชธน ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/05/2546
31/12/2564
17
322/31 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 15 ห้องเอ ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/05/2546
31/12/2565
18
919/261 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/05/2546
31/12/2564
19
44-44/1 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/05/2546
31/12/2564
20
21/39-40 ซ. ศูนย์วิจัย ย. - ต.บางกะปิ อ.ห้วยขวาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/05/2546
31/12/2564
21
69 ซ. สาธุประดิษฐ์ 16 ย. - ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/05/2546
01/12/2564
22
554 ซ. - ย. - ต.บางไผ่ อ.บางแค
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/05/2546
31/12/2564
23
729/160-165 ซ. - ย. - ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/05/2546
31/12/2564
24
123/15-16 ซ. - ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/05/2546
31/12/2564
25
232 ซ. กรุงธนบุรี 6 ย. - ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/05/2546
31/12/2564
26
59 ซ. ประดิษฐ์ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/05/2546
31/12/2564
27
113/13 ซ. ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/05/2546
31/12/2564
28
919/1 ซ. อาคารจิวเวอร์รี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 31ห้องซี ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/05/2546
31/12/2564
29
919/270 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 21 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/05/2546
31/12/2564
30
307-307/1-4,56,305 ซ. ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/05/2546
31/12/2564
31
111 ซ. ปราโมทย์1/1 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/05/2546
31/12/2564
32
322/23 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น13 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/05/2546
31/12/2564
33
149/35-37 ซ. แองโกลพลาซ่า ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/05/2546
31/12/2564
34
106, 108 ซ. - ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/05/2546
31/12/2564
35
41/24-25 ซ. เวท ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/05/2546
31/12/2564
36
160/666-667 ซ. อาคารไอ ที เอฟ - สีลมพาเลส ชั้น 27 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/05/2546
31/12/2564
37
155 ซ. - ย. - ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/05/2546
31/12/2564
38
322/23 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 13 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/05/2546
31/12/2564
39
919/310 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 24 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/05/2546
31/12/2564
40
919/448 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 37 ยูนิต เอช 2 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/05/2546
31/12/2564
41
919/449 ซ. อาคาร จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 37 ยูนิตไอ1 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
22/05/2546
31/12/2564
42
23/14 ซ. - ย. - ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
23/05/2546
31/12/2564
43
99 ซ. อาคารปิยะมิตร 7 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/05/2546
31/12/2564
44
28 ซ. บางนา - ตราด 28 ย. - ต.บางนาใต้ อ.บางนา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/05/2546
31/12/2564
45
1249/90 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/05/2546
31/12/2564
46
4-6 ซ. มเหสักข์ 3 อาคาร เจ เค ชั้นที่ 6 ห้อง 601 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/05/2546
31/12/2564
47
322/27-29 ซ. อาคารชุดสุรวงษวัฒนาคาร ชั้นที่ 14 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/05/2546
31/12/2564
48
39 ซ. รามคำแหง 24/5 ย. - ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/05/2546
31/12/2564
49
55 ซ. ชั้น 2-3,5-6 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/05/2546
31/12/2564
50
84/1-5 ซ. ลาดพร้าว 114 ย. - ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/05/2546
31/12/2564
51
1141 ซ. - ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/05/2546
31/12/2564
52
919/362 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 29 ห้อง เอ ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/05/2546
31/12/2564
53
36 ซ. ปราโมทย์ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/05/2546
31/12/2564
54
161-175 ซ. 1 ย. - ต.คลองจั่น อ.บางกะปิ
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
28/05/2546
31/12/2564
55
311/2-8 ซ. อาคารเบนสัน จิวเวลรี่ ชั้น 4-5 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/05/2546
31/12/2564
56
188/2 ซ. อาคารธนภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 2 บี ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
28/05/2546
31/12/2564
57
54/18-20 ซ. สันติภาพ ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/05/2546
31/12/2564
58
385/49-51 ซ. บ้านบาตร ย. - ต.บ้านบาตร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
29/05/2546
31/12/2564
59
919/549 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 51 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/05/2546
31/12/2564
60
21-23-25 ซ. มเหสักข์ 3 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/05/2546
31/12/2565
61
1249/184 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 26 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
02/06/2546
31/12/2564
62
164 ซ. เทียนทะเล 19 ย. - ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/06/2546
31/12/2564
63
41/21 ซ. - ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/06/2546
31/12/2564
64
85 ซ. ลาดพร้าว 71 ย. - ต.สะพานสอง อ.วังทองหลาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/06/2546
31/12/2564
65
22 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/06/2546
31/12/2564
66
75/60 ซ. สุขุมวิท 19 (วัฒนา) ย. - ต.คลองเตยเหนือ อ.วัฒนา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/06/2546
31/12/2564
67
7/31 ซ. - ย. - ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/06/2546
31/12/2565
68
84/4 ซ. เพชรเกษม 122 ย. - ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/06/2546
31/12/2564
69
255,257,259,261,263, ซ. เพชรเกษม 42 แยก 1 ย. - ต.บางจาก อ.ภาษีเจริญ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/06/2546
31/12/2564
70
919/331 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 26 ห้อง 331 เอฟ ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
09/06/2546
31/12/2564
71
1240-1242 ซ. ย. - ต.บางรัก อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/06/2546
31/12/2564
72
1249/206 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น32 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/06/2546
31/12/2564
73
179-179/1-19 ซ. หมู่บ้านเศรษฐกิจ 33 ย. - ต.บางแคเหนือ อ.บางแค
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/06/2546
31/12/2564
74
99/6 ซ. - ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/06/2546
31/12/2564
75
919/395 ซ. อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 31 ห้อง 3110 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/06/2546
31/12/2564
76
322/47, 322/49 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น19 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
11/06/2546
31/12/2564
77
919/284 ซ. อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 22 ห้อง 2208 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/06/2546
31/12/2564
78
730,732,734,736,738 ซ. - ย. - ต.บางบำหรุ อ.บางพลัด
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/06/2546
31/12/2564
79
919/519 ซ. อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 44 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/06/2546
31/12/2564
80
489 ซ. คลองแค ย. - ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/06/2546
31/12/2564
81
14/1-3 ซ. ย. - ต.วังบูรพาภิรมย์ อ.พระนคร.
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
12/06/2546
31/12/2564
82
284 ซ. ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/06/2546
31/12/2564
83
322/24-25 ซ. - ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/06/2546
31/12/2564
84
1055/843 ซ. อาคารชุด อาร์ ซี เค ทาวเวอร์ ชั้น 36 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/06/2546
31/12/2564
85
919/244-247 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชัน 19 ห้อง 1908-1911 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/06/2546
31/12/2564
86
50/4-5 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
16/06/2546
31/12/2564
87
349 ซ. - ย. - ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
16/06/2546
30/04/2564
88
653/19 ซ. สวนพลู 1 ย. - ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/06/2546
31/12/2564
89
919/366 ซ. อ.จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ช.29 ห้อง 2905 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/06/2546
31/12/2564
90
322/61 ซ. - ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
18/06/2546
31/12/2564
91
919/396 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 31 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
18/06/2546
31/12/2564
92
75 ซ. - ย. - ต.บางครุ อ.พระประแดง
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
18/06/2546
31/12/2564
93
66,68,70,72,74 ซ. อุดมสุข 51 ย. - ต.บางจาก อ.พระโขนง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/06/2546
31/12/2564
94
12 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/06/2546
31/12/2564
95
160/189 ซ. อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 13 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/06/2546
31/12/2564
96
322/19 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 12 ห้องเอ ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
20/06/2546
31/12/2564
97
919/272 ซ. อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 21 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
23/06/2546
31/12/2564
98
47/36 ซ. - ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/06/2546
31/12/2564
99
553,555,557 ซ. เจริญนคร 5/1 ย. - ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/06/2546
31/12/2564
100
987 ซ. อาคารรามาจิวเวลรี่ ชั้น 7 ห้อง 702 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/06/2546
31/12/2564
101
216/3 ซ. สะพานยาว ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/06/2546
31/12/2564
102
57 ซ. จันทน์ 16 แยก 14 ย. - ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/06/2546
31/12/2564
103
99/9 ซ. - ย. - ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/06/2546
31/12/2564
104
322/60 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 22 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/06/2546
31/12/2564
105
53/1 ซ. - ย. - ต.ไร่ขิง อ.สามพราน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/06/2546
31/12/2564
106
1022/23-25 ซ. - ย. - ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย
27/06/2546
31/12/2564
107
919/470 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 39 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/06/2546
31/12/2565
108
278 ซ. อาคารรัศมี ถาวร ชั้น 4 ห้อง 401-เอ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/06/2546
31/12/2565
109
30-32-34-36 ซ. อาคารพูนมณี ชั้นที่3 ห้อง301 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/06/2546
31/12/2565
110
322/50 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 20 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/06/2546
31/12/2564
111
322/59 ซ. อาคารชุดสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 22 ห้องเอ ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/06/2546
31/12/2564
112
298 ซ. - ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
30/06/2546
31/12/2564
113
987 ซ. อาคารรามาจิวเวลรี่ ชั้น 3 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/06/2546
31/12/2565
114
1115/34 ซ. ย. - ต.ประเวศ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/07/2546
31/12/2564
115
1249/78 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ห้องบี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
01/07/2546
31/12/2564
116
1169 ซ. ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/07/2546
31/12/2564
117
322/40 ซ. อ.สุรวงษวัฒนาคาร ชั้น18 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/07/2546
31/12/2564
118
10/3-5 ซ. - ย. - ต.โคกแฝด อ.หนองจอก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/07/2546
31/12/2564
119
15/5 ซ. นวลจันทร์ 44 ย. - ต.นวลจันทร์ อ.บึงกุ่ม
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
04/07/2546
12/10/2564
120
326-328-330 ซ. ชั้น 5 ซอยมเหสักข์ 1 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/07/2546
31/12/2566
121
216 ซ. - ย. - ต.บางพลัด อ.บางพลัด
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/07/2546
31/12/2564
122
746 ซ. - ย. - ต.บางบำหรุ อ.บางพลัด
สมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย
08/07/2546
31/12/2564
123
1055//805 ซ. อาคารสเตททาวเวอร์ ชั้น 35 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/07/2546
31/12/2564
124
24 ซ. มเหสักข์ 3 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/07/2546
31/12/2564
125
919/303 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/07/2546
31/12/2564
126
40,42 ซ. มเหสักข์ 3 ชั้น 2และ3 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/07/2546
31/12/2564
127
169/31-32 ซ. ย. - ต.สามเสนใน อ.พญาไท
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
25/07/2546
31/12/2564
128
49 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/07/2546
31/12/2564
129
160/562 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
28/07/2546
31/12/2564
130
1249/202 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 30 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/07/2546
31/12/2564
131
32/16-17 ซ. - ย. - ต.คลองเตยเหนือ อ.วัฒนา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/07/2546
31/12/2564
132
919/326 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 26 ห้อง 326เอ ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
31/07/2546
31/12/2564
133
1249/133 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง 133-เอฟ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
04/08/2546
31/12/2564
134
1249/196 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/08/2546
31/12/2565
135
432,432/1- ซ. - ย. - ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/08/2546
31/12/2564
136
60/3 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
06/08/2546
31/12/2564
137
919/521 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 44 ห้อง 4410 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/08/2546
31/12/2564
138
91/618 ซ. ปัฐวิกรณ์ 2 ย. - ต.คันนายาว อ.คันนายาว
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/08/2546
31/12/2565
139
40 42 44 ซ. 0 ย. - ต.วังบูรพาภิรมย์ อ.พระนคร.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/08/2546
31/12/2564
140
210 ซ. มเหสักข์2 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/08/2546
31/12/2564
141
4088/1 ซ. - ย. - ต.ดินแดง อ.ดินแดง
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
11/08/2546
31/12/2564
142
199 ซ. ฉลองกรุง 31 ย. - ต.ลำปลาทิว อ.ลาดกระบัง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/08/2546
31/12/2564
143
919/332 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 26 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/08/2546
31/12/2564
144
40/2 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/08/2546
31/12/2564
145
302/9-10 ซ. ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/08/2546
31/12/2564
146
211/11-14 ซ. - ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/08/2546
31/12/2564
147
29/10 ซ. - ย. - ต.บางกระทึก อ.สามพราน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/08/2546
31/12/2564
148
176/62 ซ. ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/08/2546
31/12/2564
149
30-32-34-36-38 ซ. อาคารเค.บี.เอส.อิมปอร์ต-เอ็กปอร์ต ชั้น 3 ห้อง 304 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/08/2546
31/12/2564
150
1249/182 ซ. อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 25 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/09/2546
31/12/2564
151
94,96 ซ. - ย. - ต.บางพลัด อ.บางพลัด
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/09/2546
31/12/2564
152
41-43 ซ. จันทน์ 6 ย. - ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/09/2546
31/12/2564
153
919/309 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 24 ห้อง 2407 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/09/2546
31/12/2564
154
322/56 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้นที่ 21 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/09/2546
31/12/2564
155
919/312 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 24 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/09/2546
31/12/2564
156
160/797 ซ. อาคารชุดไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 31 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/09/2546
31/12/2564
157
74 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
24/09/2546
31/12/2564
158
919/497 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 42 ห้อง 4207 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/10/2546
31/12/2564
159
54 ซ. ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/10/2546
31/12/2564
160
919/344 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 27 ห้อง เอ็น 344 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/10/2546
31/12/2564
161
11/130 ซ. - ย. - ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/10/2546
31/12/2564
162
2 ซ. นราธิวาสราชนครินทร์ 10 ย. - ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/10/2546
31/12/2564
163
19/1 ซ. ศรีด่าน 3 ย. - ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/10/2546
31/12/2564
164
121 ซ. - ย. - ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/10/2546
31/12/2564
165
5/87 ซ. - ย. - ต.บางแก้ว อ.บางพลี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/10/2546
31/12/2564
166
30,32,34,36, ซ. อาคารเคบีเอส ชั้น 5 ห้อง 511 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/11/2546
31/12/2564
167
64/31 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/11/2546
31/12/2564
168
7 ซ. รามคำแหง 81/1 ย. - ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/11/2546
31/12/2565
169
1249/171 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/12/2546
31/12/2564
170
37 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/01/2547
31/12/2564
171
410/148 ซ. อาคารดิเอ็กเซ็คคิวทีฟเฮ้าส์ ชั้น12 ห้อง 148 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/01/2547
31/12/2564
172
341/71-73 ซ. เจริญกรุง 107 ย. - ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/02/2547
31/12/2564
173
99/9 ซ. - ย. - ต.ทรงคนอง อ.สามพราน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/02/2547
31/12/2564
174
919/510 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 43 ห้อง เอ ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/02/2547
31/12/2564
175
919/475 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 40 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/02/2547
31/12/2564
176
1249/168 ซ. อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22 ห้อง1-3 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/03/2547
31/12/2564
177
1249/168-169 ซ. อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22 ห้อง 2-3,ห้อง 5 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/03/2547
31/12/2564
178
15,17 ซ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน 22 ย. - ต.บุคคโล อ.ธนบุรี
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
30/03/2547
31/12/2564
179
45/1854-1855 ซ. เพชรเกษม81 ย. - ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/04/2547
31/12/2564
180
14-16 ซ. อาคาร ที ดี ชั้น 3 ห้อง 301 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/04/2547
31/12/2564
181
54 ซ. ย. - ต.ตลาดยอด อ.พระนคร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/04/2547
31/12/2564
182
269 ซ. 0 ย. - ต.ตลาดยอด อ.พระนคร
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
30/04/2547
31/12/2564
183
1249/ 180 ซ. อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 25 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/05/2547
31/12/2564
184
919/352-353 ซ. อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 28 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/05/2547
31/12/2565
185
461/27 ซ. ประชาอุทิศ 98 ย. - ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/05/2547
31/12/2564
186
354-356 ซ. มเหสักข์ 1 ชั้น 3-4 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/05/2547
31/12/2564
187
1249/169-170 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/06/2547
31/12/2564
188
330/16 ซ. ศาลเจ้าแม่ปลาตะเพียน ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/06/2547
31/12/2564
189
2/101-102 ซ. ย. - ต.สะพานสูง อ.สะพานสูง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/06/2547
31/12/2564
190
322/54 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 22 ห้องบี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/06/2547
31/12/2564
191
8/11 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/06/2547
31/12/2564
192
322/22 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 14 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
29/07/2547
31/12/2564
193
322/18 ซ. - ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
29/07/2547
31/12/2564
194
919/464 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/07/2547
31/12/2564
195
919/306 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/08/2547
31/12/2565
196
95/786 ซ. - ย. - ต.อรุณอมรินทร์ อ.บางกอกน้อย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/08/2547
31/12/2564
197
919/606 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 50 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/08/2547
31/12/2564
198
43/93 ซ. เพชรเกษม 28 ย. - ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/08/2547
31/12/2564
199
541 ซ. ย. - ต.สัมพันธวงศ์ อ.สัมพันธวงศ์
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/08/2547
31/12/2564
200
1229/14 ซ. เจริญกรุง 47/2 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/08/2547
31/12/2566
201
30-36 ซ. อาคารพูนมณี ชั้น 2 ห้อง 201 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/08/2547
31/12/2564
202
116/83 ซ. - ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
07/09/2547
31/12/2564
203
919/328 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
07/09/2547
31/12/2564
204
191 ซ. โชคชัยจงจำเริญ ย. - ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/09/2547
31/12/2564
205
919/315 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/09/2547
31/12/2564
206
1249/210 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 34 ห้องบี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/09/2547
31/12/2566
207
919/394 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 31 ห้อง 3109 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/09/2547
31/12/2566
208
1517 ซ. ลาดพร้าว 94 ย. - ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/09/2547
31/12/2564
209
129 ซ. เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 30 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/10/2547
31/12/2564
210
47/30 ซ. - ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/11/2547
31/12/2565
211
919/548 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น51 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/11/2547
31/12/2564
212
152 ซ. อาคารชาร์เตอร์ด สแควร์ ชั้น 15 ห้อง 05 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/12/2547
31/12/2565
213
101/6 ซ. สะพานยาว ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/12/2547
31/12/2565
214
226 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/12/2547
31/12/2564
215
185,187 ซ. เจริญนคร 10 ย. - ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/01/2548
31/12/2564
216
919/474 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 40 ห้องเอ ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/01/2548
31/12/2564
217
41/18-20 ซ. สีลม19 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/01/2548
31/12/2564
218
1737/6-8 ซ. ย. - ต.สามเสนนอก อ.ห้วยขวาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/01/2548
31/12/2564
219
66/41 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/01/2548
31/12/2564
220
41/26 ซ. สีลม 19 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/01/2548
31/12/2565
221
410/110 ซ. อาคารเอ็กเซ็คคิวทีฟเฮ้าส์ ชั้น 10 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/02/2548
31/12/2564
222
919/467 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 39ห้อง3907 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/02/2548
31/12/2564
223
919/296 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 23 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
15/02/2548
31/12/2564
224
148/1 ซ. ย. - ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/03/2548
31/12/2564
225
53/2 ซ. - ย. - ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
10/03/2548
31/12/2564
226
919/503-504 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/03/2548
31/12/2564
227
919/435 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 36 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/03/2548
31/12/2564
228
1000/44-45 ซ. ตรอกวัดจันทร์ใน ย. - ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/03/2548
31/12/2564
229
66/1-3 ซ. ปราโมทย์ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/03/2548
31/12/2564
230
19 ซ. เจริญนคร 14 ย. - ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/03/2548
31/12/2564
231
919/484 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/04/2548
31/12/2564
232
919/583 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/05/2548
31/12/2564
233
919/308 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 24 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/05/2548
31/12/2564
234
26/56 ซ. - ย. - ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/05/2548
31/12/2564
235
919/487 ซ. อาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 41 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/05/2548
31/12/2564
236
919/377 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 30 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
03/06/2548
31/12/2564
237
301 ซ. รัชดาภิเษก 6 ย. - ต.บุคคโล อ.ธนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/06/2548
31/12/2565
238
99 ซ. ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/06/2548
31/12/2564
239
8/8 ซ. กาญจนาภิเษก 0010 ย. - ต.บางแค อ.บางแค
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
23/06/2548
31/12/2564
240
9-11-13-15-17-19 ซ. รัชดาภิเษก 19 ย. - ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/06/2548
31/12/2564
241
8/18 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/06/2548
31/12/2564
242
160/541 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/06/2548
31/12/2564
243
919/344 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 27 ห้อง เอ็น 344 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/06/2548
31/12/2564
244
233/4-5 ซ. ย. - ต.สามเสนนอก อ.ห้วยขวาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/07/2548
31/12/2564
245
119 ซ. อาคารบีไอเอส ชั้น 1 ห้อง 1ซี30 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/07/2548
31/12/2564
246
32 ซ. - ย. - ต.วัดพระยาไกร อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/07/2548
31/12/2565
247
919/499 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 42 ห้อง A ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/07/2548
31/12/2565
248
919/424 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 35 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/08/2548
31/12/2564
249
4-6 ซ. อาคาร เจ เค ห้อง 102 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/08/2548
31/12/2564
250
322/50 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 20 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/09/2548
31/12/2564
251
41/13-14 ซ. สีลม 19 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/09/2548
31/12/2566
252
1055/769-770 ซ. อาคารสเตท ทาวเวอร์ ชั้น 34 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/09/2548
31/12/2564
253
653/19 ซ. สวนพลู 1 ย. - ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/09/2548
31/12/2564
254
1055/718 ซ. อาคารสเตททาวเวอร์ กรุงเทพ ชั้น 33 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
05/10/2548
31/12/2564
255
149/6 ซ. - ย. - ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/10/2548
31/12/2564
256
35/3 ซ. ย. - ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
12/10/2548
31/12/2564
257
919/552 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดฯ ชั้น 17 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/10/2548
31/12/2564
258
1249/171 ซ. อาคารชุดเจมส์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/10/2548
31/12/2564
259
919/520 ซ. อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 44 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/10/2548
31/12/2564
260
62/62 ซ. ย. - ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
14/11/2548
31/12/2564
261
919/324 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น25 ห้อง 2510 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/11/2548
31/12/2565
262
50/15 ซ. - ย. - ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/11/2548
31/12/2564
263
202 ซ. มเหสักข์ 2 อาคารสิทธิกร ชั้น 4 ห้อง 404 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/12/2548
31/12/2564
264
1249/135-136 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 14 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/12/2548
31/12/2564
265
90/40-41 ซ. อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 15 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/12/2548
31/12/2564
266
74 ซ. รามคำแหง 26/1 ย. - ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/01/2549
31/12/2564
267
141/22 ซ. วุฒากาส 25 ย. - ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/02/2549
31/12/2564
268
588/2 ซ. - ย. - ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
01/02/2549
31/12/2564
269
124 ซ. เจริญนคร 10 ย. - ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/02/2549
31/12/2564
270
919/544,919/605-606 ซ. อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 50 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/02/2549
31/12/2564
271
199/224 ซ. - ย. - ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
17/02/2549
31/12/2564
272
322/59 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 22 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/03/2549
31/12/2565
273
436,438 ซ. โชคชัยจงจำเริญ ย. - ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
31/03/2549
31/12/2564
274
123,125 ซ. - ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/04/2549
31/12/2564
275
15 ซ. สุขาภิบาล 2 ซ.31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/04/2549
31/12/2564
276
17/9 ซ. ย. - ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
25/05/2549
31/12/2564
277
5/98-101 ซ. อุดมทรัพย์ ย. - ต.อรุณอมรินทร์ อ.บางกอกน้อย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/06/2549
31/12/2564
278
257 ซ. - ย. - ต.บุคคโล อ.ธนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/07/2549
31/12/2564
279
919/297 ซ. อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 23 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/07/2549
31/12/2565
280
4-6 ซ. อาคาร เจ.เค. ชั้น5 ห้อง503 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/08/2549
31/12/2566
281
919/314 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 24 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/08/2549
31/12/2564
282
55 ซ. อาคารสมวงศ์ ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/09/2549
31/12/2564
283
138/10 ซ. นเรศ ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/09/2549
31/12/2564
284
32/7-8 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/09/2549
31/12/2564
285
919/260 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดฯ ชั้น 20 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/10/2549
31/12/2564
286
89/172 ซ. ย. - ต.ตลาดบางเขน อ.หลักสี่
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/10/2549
31/12/2564
287
424, 426 ซ. จันทน์ 32 ย. - ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/10/2549
31/12/2564
288
919/275 ซ. อาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 21 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/10/2549
31/12/2564
289
285/2 ซ. - ย. - ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ.คลองสาน
สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทย
20/12/2549
31/12/2564
290
919/305 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 24 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/01/2550
31/12/2564
291
332 ซ. ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ย. - ต.พลับพลา อ.วังทองหลาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/01/2550
31/12/2564
292
193/11 ซ. ตรอกพุทธโอสถ ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/02/2550
31/12/2564
293
1249/128 ซ. อ.เจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 12 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/02/2550
31/12/2564
294
919/394 ซ. อ.จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 31 ห้อง 3109 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/02/2550
31/12/2566
295
919/1 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น จี ห้อง 130เอบี ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/02/2550
31/12/2564
296
322/33 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 15 ห้อง ซี ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
27/02/2550
31/12/2564
297
54,56 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/03/2550
31/12/2564
298
46/3 ซ. - ย. - ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/03/2550
31/12/2564
299
1055/719 ซ. อาคารสเตททาวเวอร์ กรุงเทพ ชั้น 33 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
26/03/2550
31/12/2564
300
79 ซ. - ย. - ต.วังบูรพาภิรมย์ อ.พระนคร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/06/2550
31/12/2564
301
297 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/06/2550
31/12/2564
302
64/30 ซ. - ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทย
21/06/2550
31/12/2564
303
1249/93 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น9A ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/06/2550
31/12/2564
304
807-809 ซ. อาคารสีลมเซียงไฮ้ ชั้น5 ห้อง 2ซอยสีลม 17 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/06/2550
31/12/2564
305
919/371-372 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 29 ห้่อง 371-372 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/07/2550
31/12/2565
306
30,32,34,36,38 ซ. อาคารเค.บี.เอส. ชั้น ลอย ห้อง เอ็ม 3 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/07/2550
31/12/2564
307
35/105-106 ซ. - ย. - ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
27/07/2550
31/12/2564
308
58/52 ซ. - ย. - ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
07/08/2550
31/12/2564
309
1249/67 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 8 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/08/2550
31/12/2564
310
322/16 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 11 ห้อง เอฟ-1 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/08/2550
31/12/2564
311
13,15-17 ซ. เจริญนคร 49 ย. - ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/08/2550
31/12/2564
312
322/17 ซ. - ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/08/2550
31/12/2564
313
80/2-4 ซ. - ย. - ต.วัดพระยาไกร อ.บางคอแหลม
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
30/08/2550
31/12/2564
314
321 ซ. - ย. - ต.สันผักหวาน อ.หางดง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/09/2550
31/12/2564
315
30-32 ซ. - ย. - ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
13/09/2550
31/12/2564
316
333/9 ซ. ต้นโพธิ์ ย. - ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/09/2550
31/12/2564
317
272 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/09/2550
31/12/2564
318
116 ซ. อาคารสิริกร ชั้น 5 ห้อง 503 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/10/2550
31/12/2564
319
35/1-3 ซ. พระพินิจ ย. - ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
09/10/2550
31/12/2564
320
919/281 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 22 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/10/2550
31/12/2564
321
919/428 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดฯ ชั้น 35 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/11/2550
31/12/2564
322
138 ซ. - ย. - ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/01/2551
31/12/2564
323
110 ซ. - ย. - ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/01/2551
31/12/2564
324
10 ซ. ปราโมทย์ 3 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/01/2551
31/12/2564
325
4,6,8 ซ. ปราโมทย์ 3 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/01/2551
31/12/2564
326
919/465 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 39 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
28/01/2551
31/12/2564
327
1249/144 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 16 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
31/01/2551
31/12/2564
328
307 ซ. - ย. - ต.บุคคโล อ.ธนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/02/2551
31/12/2564
329
919/402 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 32 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/02/2551
31/12/2564
330
972/1 ซ. - ย. - ต.บางกะปิ อ.ห้วยขวาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/02/2551
31/12/2564
331
58/4-5 ซ. สุขาภิบาล2ซอย31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/02/2551
31/12/2564
332
110 ซ. บางแวก 61 ย. - ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ
สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทย
20/02/2551
31/12/2564
333
24 ซ. สีลม 13 (ตรอกไวตี) ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/03/2551
31/12/2564
334
266 ซ. - ย. - ต.ถนนเพชรบุรี อ.ราชเทวี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/03/2551
31/12/2564
335
322/16 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 11 ห้อง เอฟ2 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/04/2551
31/12/2564
336
15 ซ. เจริญนคร 14 ย. - ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/04/2551
31/12/2564
337
30,32,34,36,38 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/04/2551
31/12/2564
338
8/5 ซ. อาคารแฟคตอรี่คอนโดมิเนี่ยม ชั้น 2 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/04/2551
31/12/2564
339
410/147 ซ. อาคารดิเอ็กเซ็คคิวทีฟเฮ้าส์ ชั้น 12 ห้อง 147 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/04/2551
31/12/2564
340
1249/185 ซ. อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 26 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/04/2551
31/12/2564
341
1249/161 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง อี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/05/2551
31/12/2565
342
919/370 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 29 ห้อง 370 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/05/2551
31/12/2565
343
47/36 ชั้นที่ 2 ซ. - ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/06/2551
31/12/2565
344
46 ซ. เจริญกรุง36 อาคาร โอ.พี.การ์เด้น ชั้น 2 ห้อง2201 ย. - ต.บางรัก อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/07/2551
31/12/2566
345
919/483 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 41 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/07/2551
31/12/2566
346
1/3 ซ. สันติภาพ ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/07/2551
31/12/2564
347
31/6 ซ. ไวตี ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/07/2551
31/12/2564
348
20,22,24,26 ซ. ตรอกบ้านอู่ (เจริญกรุง46) ย. - ต.บางรัก อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/07/2551
31/12/2564
349
547/10-11 ซ. เจริญนคร 28 ย. - ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/07/2551
31/12/2564
350
1249/94 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 เอ ห้อง เอฟ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/07/2551
31/12/2564
351
7/12 ซ. ข้างวัดหนองใหญ่ ย. - ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
07/08/2551
31/12/2564
352
140 ซ. - ย. - ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
18/08/2551
09/10/2564
353
919/268 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/08/2551
31/12/2564
354
1022/22 ซ. - ย. - ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/08/2551
31/12/2564
355
322/16 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 11 ห้อง ดี2 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/08/2551
31/12/2564
356
21/6 ซ. เคหะบางบัว ย. - ต.ตลาดบางเขน อ.หลักสี่
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
29/08/2551
31/12/2564
357
56/5 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/09/2551
31/12/2564
358
99 ซ. - ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/09/2551
31/12/2564
359
1249/158 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น19 ห้อง เอ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/10/2551
31/12/2564
360
322/17 ซ. อาคารสุวงษวัฒนาคาร ชั้น 11 ห้อง 17/2 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/10/2551
31/12/2564
361
919/1 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น บี1 ห้อง บี01 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/10/2551
31/12/2564
362
78/117 ซ. - ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/12/2551
31/12/2564
363
38 ซ. - ย. - ต.บางม่วง อ.บางใหญ่
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/12/2551
31/12/2564
364
101 ซ. ศึกษาวิทยา(สาทร 12) ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/12/2551
31/12/2564
365
1022/22 ซ. - ย. - ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/01/2552
31/12/2564
366
64/43 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/01/2552
31/12/2565
367
99 ซ. อาคารปิยะมิตร ชั้น 4 ห้อง 413 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/02/2552
31/12/2564
368
1249/154 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 18 ห้อง เอ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/02/2552
31/12/2565
369
322/17 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 11 ห้อง 7 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
03/02/2552
31/12/2564
370
919/305 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/02/2552
31/12/2564
371
198-200 ซ. มเหสักข์ 1 ชั้น 2 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/02/2552
31/12/2564
372
1307 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/02/2552
31/12/2566
373
1249/86 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/02/2552
31/12/2565
374
1249/177 ซ. อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 24 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/02/2552
31/12/2564
375
388 ซ. อาคารสีดา ชั้น 7 ห้อง 704 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/03/2552
31/12/2564
376
299/10 ซ. สุขสวัสดิ์ 84 ย. - ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/03/2552
31/12/2564
377
29/12 ซ. - ย. - ต.บางกระทึก อ.สามพราน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/03/2552
31/12/2564
378
14 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/03/2552
31/12/2564
379
13,15,17,19 ซ. - ย. - ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/03/2552
31/12/2564
380
191 ซ. โชคชัยจงจำเริญ ย. - ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/03/2552
31/12/2564
381
324/14 ซ. - ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/04/2552
31/12/2564
382
196 ซ. - ย. - ต.บวรนิเวศ อ.พระนคร
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
29/04/2552
31/12/2564
383
52/6-21 ซ. - ย. - ต.ทรงคนอง อ.สามพราน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/05/2552
31/12/2564
384
246/4 ซ. - ย. - ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/05/2552
31/12/2564
385
56 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/05/2552
31/12/2564
386
919/359 ซ. สีลม 19 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 28 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/05/2552
31/12/2564
387
88 ซ. ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/05/2552
31/12/2564
388
1249/187 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 26 ห้อง ซี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
09/06/2552
31/12/2564
389
919/584 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/06/2552
31/12/2564
390
322/14B,322/15 ซ. - ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/07/2552
31/12/2564
391
8/7 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/07/2552
31/12/2564
392
1249/148 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 17 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/08/2552
31/12/2564
393
1249/179 ซ. อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 24 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/08/2552
31/12/2564
394
41/24-25 ซ. ตรอกเวท ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/08/2552
31/12/2564
395
88/88 ซ. นวลทอง ย. - ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/09/2552
31/12/2565
396
919/256 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 20 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/10/2552
31/12/2564
397
1249/204 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 31 ห้อง บี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/10/2552
31/12/2564
398
991 ซ. - ย. - ต.ปทุมวัน อ.ปทุมวัน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/10/2552
31/12/2564
399
919/461 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 39 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/11/2552
31/12/2564
400
1249/180 ซี1 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 25 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/12/2552
31/12/2564
401
1 ซ. ประดิษฐ์ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/12/2552
31/12/2564
402
57,57/1-5 ซ. อ่อนนุช 17 แยก 16 ย. - ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
01/01/2553
31/12/2564
403
322/53 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/01/2553
31/12/2566
404
559/10-11 ซ. นนทรี 20 ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/01/2553
31/12/2564
405
54/5 ซ. - ย. - ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/02/2553
31/12/2564
406
43 ซ. สีลม 19 (ตรอกเวท) ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/02/2553
31/12/2564
407
919/522-523 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 45 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/02/2553
31/12/2565
408
1249/89 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ห้อง บี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/02/2553
31/12/2566
409
25 ซ. ชิดลม ย. - ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/02/2553
31/12/2564
410
57,59 ซ. รามคำแหง 26/1 ย. - ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/02/2553
31/12/2565
411
52 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/02/2553
31/12/2564
412
4-6 ซ. อาคาร เจ.เค. ชั้น 3 ห้อง 305 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/02/2553
31/12/2564
413
322/33 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 15 ห้อง บี ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/02/2553
31/12/2564
414
87/2 ซ. อาคารซีอาร์ซี ย. - ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/02/2553
31/12/2564
415
100 ซ. - ย. - ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/02/2553
31/12/2564
416
297 ซ. อาคารหวั่งหลี ชั้น 5 ห้อง 5 ซี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/04/2553
31/12/2564
417
32 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/04/2553
31/12/2564
418
224,224/10 ซ. - ย. - ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/04/2553
31/12/2564
419
265/204-205 ซ. - ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/04/2553
31/12/2564
420
205 ซ. - ย. - ต.สถาน อ.ปัว
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/04/2553
31/12/2564
421
919/222 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 17 ห้อง จี ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/04/2553
31/12/2564
422
919/513 ซ. อาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 44 ห้อง ซี ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
03/05/2553
31/12/2564
423
316/10 ซ. ชั้น 1-3 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/05/2553
31/12/2564
424
1249/205 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 31 ห้อง จี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/05/2553
31/12/2564
425
1249/205 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 31 ห้อง จี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/05/2553
31/12/2564
426
180 ซ. ตลาดหลวง (เจริญกรุง 44) ย. - ต.บางรัก อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/06/2553
31/12/2564
427
1249/79 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/06/2553
31/12/2564
428
557/2-3 ซ. สีลม 11 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/06/2553
31/12/2564
429
919/607 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 51 ห้อง 5104 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/06/2553
31/12/2564
430
1249/104 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 เอ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/06/2553
31/12/2564
431
100/11 ซ. - ย. - ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/06/2553
31/12/2564
432
388 ซ. อาคารสีดา ชั้น 7 ห้อง 703 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/06/2553
31/12/2564
433
9 ซ. - ย. - ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/06/2553
31/12/2564
434
110 ซ. ปราโมทย์ 3 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
14/07/2553
31/12/2564
435
14 ซ. ปราโมทย์ 3 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/07/2553
31/12/2564
436
7,9,16,18,20 ซ. - ย. - ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/07/2553
31/12/2564
437
919/300-301 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 23 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/07/2553
31/12/2564
438
64/15 ชั้น 2 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/07/2553
31/12/2564
439
1249/93 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9เอ ห้อง บี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/08/2553
31/12/2564
440
354-356 ซ. ซอย 1 ชั้น 1-2 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/08/2553
31/12/2564
441
919/289 ซ. ซอยสีลม19 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 22 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/08/2553
31/12/2564
442
8/1 ซ. - ย. - ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/08/2553
31/12/2564
443
1249/101 ซ. อาคารเจมสทาวเวอร์ ชั้น 10 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/08/2553
31/12/2566
444
41 ซ. อ่อนนุช 65 แยก 2 ย. - ต.ประเวศ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/08/2553
31/12/2564
445
919/378 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
16/08/2553
31/12/2564
446
919/342 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 27 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/08/2553
31/12/2564
447
96 ซ. - ย. - ต.วังบูรพาภิรมย์ อ.พระนคร
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
23/08/2553
31/12/2564
448
1249/210 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 34 ห้อง อี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
16/09/2553
31/12/2564
449
1249/144 ซ. อาคารเจมสทาวเวอร์ ชั้น 16 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/10/2553
31/12/2564
450
392/4-5 ซ. - ย. - ต.คลองเตย อ.คลองเตย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/10/2553
31/12/2564
451
255-257 ซ. - ย. - ต.สัมพันธวงศ์ อ.สัมพันธวงศ์
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
18/10/2553
31/12/2564
452
322/33 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 15 ห้อง เอ ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/10/2553
31/12/2564
453
388 ซ. อาคารสีดา ชั้น 4 ห้อง 401 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/10/2553
31/12/2564
454
555 ซ. โชคชัยจงจำเริญ ย. - ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/10/2553
31/12/2564
455
919/514 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 44 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/10/2553
31/12/2564
456
35/66 ซ. - ย. - ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/10/2553
31/12/2564
457
149/7 ซ. ตรีรัตน์ 12 ย. - ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
11/11/2553
31/12/2564
458
57,57/1-5 ซ. อ่อนนุช 17 แยก 16 ย. - ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
23/11/2553
31/12/2564
459
919/364 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 29 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/12/2553
31/12/2566
460
1249/9. ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 1 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/01/2554
31/12/2564
461
1213 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
หอการค้าไทย
05/01/2554
16/08/2564
462
322/46 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 20 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/01/2554
31/12/2564
463
392/18-19 ซ. - ย. - ต.คลองเตย อ.คลองเตย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/01/2554
31/12/2564
464
1249/208 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 33 ห้อง เอ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/01/2554
31/12/2564
465
919/373 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 29 ห้อง 373 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/02/2554
31/12/2564
466
87/102 ซ. - ย. - ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/02/2554
31/12/2564
467
130/7,8,9 ซ. - ย. - ต.วังบูรพาภิรมย์ อ.พระนคร
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
16/02/2554
31/12/2564
468
2/1 ซ. นราธิวาสราชนครินทร์ 10 ย. - ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/02/2554
31/12/2564
469
110,112 ซ. พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ย. - ต.บางบอน อ.-
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/02/2554
31/12/2564
470
359,361 ซ. พระรามที่ 2 ซอย 51 ย. - ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/03/2554
31/12/2564
471
44/3 ซ. ปราโมทย์ 2 ชั้น 2 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
24/03/2554
31/12/2564
472
338 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/03/2554
31/12/2564
473
919/474 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 40 ห้อง บี ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
31/03/2554
31/12/2564
474
348 ซ. - ย. - ต.บ้านบาตร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
25/04/2554
31/12/2564
475
111 ซ. - ย. - ต.ยานนาวา อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/04/2554
31/12/2564
476
919/1 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 306 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/04/2554
31/12/2565
477
1249/205 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 31 ห้อง เอ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/04/2554
31/12/2565
478
43 ซ. - ย. - ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
29/04/2554
31/12/2564
479
431 ซ. ประดู่ 1 ย. - ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/05/2554
31/12/2564
480
919/326 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/05/2554
31/12/2564
481
322/51 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 21 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
31/05/2554
31/12/2564
482
322/13 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 10 ห้อง เอฟ ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/06/2554
31/12/2564
483
30-38 ซ. อาคารเค.บี.เอส. ชั้น 2 ห้อง 207 ซอยมเหสักข์ 3 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/06/2554
31/12/2564
484
410/16-17 ซ. - ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/06/2554
31/12/2564
485
101/3 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
22/06/2554
31/12/2564
486
160/94 ซ. อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 10 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
29/06/2554
31/12/2564
487
919/365 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 29 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/06/2554
31/12/2565
488
459 ซ. - ย. - ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/07/2554
31/12/2564
489
919/593 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น47 ห้อง 4711 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/07/2554
31/12/2564
490
1249/96,1249/97. ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/07/2554
31/12/2564
491
919/290 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 22 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/07/2554
31/12/2564
492
919/612-613 ซ. อาคาคจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 51 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/07/2554
31/12/2564
493
99 ซ. อาคารปิยะมิตร ชั้น 5 ห้อง 504 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/07/2554
31/12/2564
494
131-133-133/1-3 ซ. ปราโมทย์ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/08/2554
31/12/2564
495
60/5 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/08/2554
31/12/2564
496
314 ซ. อาคารปยะและมุตร ชั้น 6 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/08/2554
31/12/2564
497
11/1 ซ. ไวตี ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/08/2554
31/12/2565
498
30,32,34,36,38 ซ. อาคาร เค.บี.เอส ชั้น 3 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/09/2554
31/12/2564
499
1249/158 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ห้อง ซี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/09/2554
31/12/2564
500
99 ซ. อาคารปิยะมิตร ชั้น 4 ห้อง 403 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/09/2554
31/12/2564
501
55/1-4 ซ. - ย. - ต.บางกรวย อ.บางกรวย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/09/2554
31/12/2565
502
1249/215 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 36 ห้อง 215 ซี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/09/2554
31/12/2565
503
46/4 ซ. - ย. - ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/09/2554
31/12/2564
504
18 ซ. เพชรเกษม 77 แยก 4-7 ย. - ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/09/2554
31/12/2564
505
987 ซ. อาคารรามาจิวเวอร์รี่ ชั้น 5 ห้อง 503 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/11/2554
31/12/2564
506
919/229 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น18 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/12/2554
31/12/2564
507
2380/27 ซ. - ย. - ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/12/2554
31/12/2564
508
919/238 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 19 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/01/2555
31/12/2566
509
125 ซ. อ่อนนุช 59 ย. - ต.ประเวศ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/02/2555
31/12/2565
510
919/515 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 44 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/02/2555
31/12/2566
511
30-32-34-36 ซ. อาคารพูนมณี ชั้น 5 ห้อง 506 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/03/2555
31/12/2564
512
143/7 ซ. - ย. - ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/03/2555
31/12/2564
513
1249/151 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/03/2555
31/12/2564
514
322/33 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 16 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/04/2555
31/12/2564
515
159/226 ซ. - ย. - ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/04/2555
31/12/2564
516
46/250 ซ. - ย. - ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/04/2555
31/12/2564
517
188 ซ. - ย. - ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/04/2555
31/12/2564
518
1249/204 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31 ห้อง อี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/05/2555
31/12/2564
519
483 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/05/2555
31/12/2564
520
322/33 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 15 ห้อง อี ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/05/2555
31/12/2564
521
31/3 ซ. ไวตี ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/06/2555
31/12/2564
522
1249/185 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 26 ห้อง 185 ซี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/06/2555
31/12/2564
523
1249/150 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 17 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/06/2555
31/12/2564
524
919/262 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 20 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/06/2555
31/12/2564
525
202,204 ซ. มเหสักข์ 2 อาคารสิทธิกร ชั้น 1 ห้อง 103 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/06/2555
31/12/2564
526
1249/152,155 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/07/2555
31/12/2564
527
297 ซ. อาคารหวั่งหลี ชั้น 6 ห้อง 601 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/07/2555
31/12/2565
528
1249/161 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง fu ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/07/2555
31/12/2564
529
919/311 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 24 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
หอการค้าไทย
20/07/2555
18/05/2564
530
919/486 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 41 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
24/07/2555
31/12/2564
531
1249/156,158 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ห้อง เอ็น,เอฟ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/08/2555
31/12/2564
532
919/382 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 30 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/08/2555
31/12/2566
533
919/389 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/09/2555
31/12/2565
534
919/460 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 38 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/10/2555
31/12/2564
535
2823/3 ซ. - ย. - ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/10/2555
31/12/2564
536
1249/159 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ห้อง เอ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/10/2555
31/12/2564
537
99 ซ. อาคารปิยะมิตร ชั้น 4 ห้อง 402 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
31/10/2555
31/12/2564
538
13,15,17,19 ซ. อาคารธิติเนศ ย. - ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/11/2555
31/12/2564
539
1249/77 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/01/2556
31/12/2564
540
31 ซ. - ย. - ต.มีนบุรี อ.มีนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/01/2556
31/12/2564
541
64/41 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
31/01/2556
31/12/2564
542
1249/197,198,199 ซ. อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 29 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/02/2556
31/12/2565
543
246/4 ซ. - ย. - ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/02/2556
31/12/2564
544
322/17. ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 11 ห้อง 5 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
13/02/2556
31/12/2564
545
308 ซ. อาคารมานะพันธ์ ชั้น 1 ห้อง 2 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/03/2556
31/12/2564
546
44/3 ซ. ปราโมทย์2 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
05/03/2556
31/12/2564
547
1249/180 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 25 ห้อง บี1 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/04/2556
31/12/2564
548
919/313 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 24 ห้อง 313 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/04/2556
31/12/2564
549
352/21 ซ. กรุงธนบุรี 4 ชั้น 3 ย. - ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/04/2556
31/12/2564
550
41/15-17 ซ. อาคารมณีทรัพย์ 1 ซอยสีลม 19 ชั้น 2 ห้อง 201 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/04/2556
31/12/2564
551
919/531 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 45 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
19/04/2556
31/12/2564
552
1249/157 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ห้องไอและห้องจี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/04/2556
31/12/2564
553
1249/77 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/04/2556
31/12/2564
554
5/128 ซ. - ย. - ต.อรุณอมรินทร์ อ.บางกอกน้อย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/05/2556
31/12/2564
555
112/4 ซ. พระพินิจ ย. - ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/05/2556
31/12/2564
556
24/22 ซ. เพชรเกษม 112 ย. - ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
14/05/2556
31/12/2564
557
10 ซ. - ย. - ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/05/2556
31/12/2565
558
919/529 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 45 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/05/2556
31/12/2565
559
322/33 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 15 ห้อง อี-2 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/06/2556
31/12/2564
560
919/242 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 19 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/06/2556
31/12/2564
561
122 ซ. - ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/06/2556
31/12/2565
562
322/30 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 16 ห้อง เอ ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/06/2556
31/12/2564
563
15 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/06/2556
31/12/2564
564
110 ซ. ปราโมทย์ 3 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/06/2556
31/12/2564
565
352/21 ซ. กรุงธนบุรี 4 ชั้น 2 ย. - ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/07/2556
31/12/2564
566
110 ซ. ปราโมทย์ 3 อาคารเอ็มเควาย ชั้น 6 ห้อง 6เอ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/07/2556
31/12/2564
567
1249/103 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 10 ห้อง บี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/07/2556
31/12/2564
568
4-6 ซ. มเหสักข์ 3 อาคาร เจ เค ชั้น 5 ห้อง 505 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/07/2556
31/12/2564
569
388 ซ. อาคารสีดา ชั้น 6 ห้อง 603 เอ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/07/2556
31/12/2564
570
41/15-17 ซ. สีลม 19 อาคารมณีทรัพย์1 ชั้น 3 ห้อง 303-304 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/08/2556
31/12/2564
571
42/4-5 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/08/2556
31/12/2564
572
1249/218 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 38 ห้อง เอ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
27/08/2556
31/12/2564
573
1249/144 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 16 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/08/2556
31/12/2564
574
919/276 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 21 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/09/2556
31/12/2564
575
16/23 ซ. ลุงสอง ย. - ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/09/2556
31/12/2564
576
919/6 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/09/2556
31/12/2564
577
919/353 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั่น28 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/09/2556
31/12/2565
578
4 ซ. กรุงธนบุรี 5 ย. - ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
27/09/2556
25/09/2564
579
125/303 ซ. - ย. - ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/10/2556
31/12/2564
580
181/19 ซ. - ย. - ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/10/2556
31/12/2564
581
1511/72-73 ซ. เพชรเกษม 63 ย. - ต.หลักสอง อ.บางแค
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/10/2556
31/12/2564
582
919/551 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/10/2556
31/12/2564
583
36 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/10/2556
31/12/2564
584
919/194 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 15 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/10/2556
31/12/2564
585
160/160 ซ. อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 12 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/10/2556
31/12/2564
586
48/42 ซ. - ย. - ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/10/2556
31/12/2564
587
278 ซ. สีลม 22 อาคารรัศมีถาวร ชั้น 2 ห้อง 204 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/11/2556
31/12/2564
588
322/13 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 10 ห้อง เอ ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/12/2556
31/12/2564
589
79 ซ. สะพานยาว ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/12/2556
31/12/2564
590
410/100 ซ. อาคารดิเอ็กเว์คคิวทีฟเฮ้าส์ ชั้น 10 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
หอการค้าไทย
13/12/2556
10/09/2564
591
322/65 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 25 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/12/2556
31/12/2565
592
322/18 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 12 ห้อง บี ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/12/2556
31/12/2564
593
1249/133 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง บี-ซี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/12/2556
31/12/2565
594
322/48 ซ. - ย. - ต.ดินแดง อ.ดินแดง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/01/2557
31/12/2564
595
388 ซ. อาคารสีดา ชั้น 7 ห้อง 706 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/02/2557
31/12/2564
596
919/511 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 43 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/02/2557
31/12/2564
597
919/322 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น25 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/02/2557
31/12/2565
598
8/2 ซ. สุขุมวิท 42 ย. - ต.พระโขนง อ.คลองเตย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/02/2557
31/12/2564
599
322/18 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 12 ห้อง เอ ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/03/2557
31/12/2564
600
1249/76 บี ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/04/2557
31/12/2565
601
1249/172 ซ. อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 23 ห้อง ซี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/04/2557
31/12/2564
602
1249/172 ซ. อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 23 ห้อง 172 เอ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/04/2557
31/12/2564
603
34/3 ซ. เจริญกรุง47/3 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/05/2557
31/12/2564
604
919/432-433 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 36 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/05/2557
31/12/2564
605
322/41,42,44 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 17,18 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/05/2557
31/12/2565
606
119/2 ซ. - ย. - ต.บางเลน อ.บางใหญ่
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/05/2557
31/12/2564
607
1249/133 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น14 ห้อง เอฟ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/05/2557
31/12/2564
608
1249/133 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง ดี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/06/2557
31/12/2564
609
1246/159 ซ. อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ห้อง จี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/07/2557
31/12/2564
610
1249/208 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 33 ห้อง 208ซี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/08/2557
31/12/2564
611
95 ซ. ชุมชนบางกอกน้อย ย. - ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/08/2557
31/12/2564
612
919/293 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 23 ห้อง 293 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/08/2557
31/12/2564
613
1249/78 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/09/2557
31/12/2564
614
58 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/09/2557
31/12/2564
615
202,204 ซ. มเหสักข์ 2 อาคารสิทธิกร ชั้น 1 ห้อง 103 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/09/2557
31/12/2564
616
1249/161 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง เอฟ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/09/2557
31/12/2564
617
384/8 ซ. - ย. - ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/10/2557
31/12/2564
618
1249/78 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ห้อง 78 เอ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/10/2557
31/12/2566
619
246 ซ. - ย. - ต.ตลาดยอด อ.พระนคร
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
29/10/2557
31/12/2564
620
11/18 ซ. - ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/11/2557
31/12/2564
621
8/17 ซ. สุขาภิบาล 2 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/11/2557
31/12/2564
622
56/4 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/11/2557
31/12/2564
623
1249/123-127 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 11 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/12/2557
31/12/2564
624
322/46 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 20 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/12/2557
31/12/2564
625
206 ซ. มเหสักข์ 2 อาคารสิทธิกร ชั้น 6 ห้อง 602 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/12/2557
31/12/2564
626
119-121 ซ. ศึกษาวิทยา (สาทรซอย 12) ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/12/2557
31/12/2564
627
148/274-277 ซ. - ย. - ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/01/2558
31/12/2564
628
666 ซ. - ย. - ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/01/2558
31/12/2565
629
98/15 ซ. รามคำแหง 94 ย. - ต.สะพานสูง อ.สะพานสูง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/01/2558
31/12/2564
630
5 ซ. 1 (เมืองเก่า) ย. - ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม
หอการค้าไทย
19/01/2558
31/12/2564
631
8 ซ. - ย. - ต.พระโขนง อ.คลองเตย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/01/2558
31/12/2564
632
322/20-21 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชัน 12 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/02/2558
31/12/2566
633
31/6 ซ. ไวตี ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/02/2558
31/12/2564
634
919/512 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 44 ห้อง เอ ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/02/2558
31/12/2564
635
919/1 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดฯ ชั้น 4 ห้อง 401 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/02/2558
31/12/2566
636
250 ซ. - ย. - ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/02/2558
31/12/2565
637
919/517 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 44 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/02/2558
31/12/2564
638
1249/218 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 38 ห้อง บี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
16/03/2558
31/12/2564
639
1249/60 เอช ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 8 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/03/2558
31/12/2564
640
1249/204 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 31 ห้อง ซี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/03/2558
31/12/2564
641
326-328-330 ซ. มเหสักข์ ซอย 1 ชั้น 5 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/04/2558
31/12/2564
642
111/3 ซ. สุขุมวิท36(ซอยแสนสบาย) ย. - ต.คลองตัน อ.คลองเตย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/04/2558
31/12/2564
643
388 ซ. อาคารสีดา ชั้นที่ 6 ห้อง 609 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/04/2558
31/12/2564
644
94 ซ. สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ย. - ต.คลองเตยเหนือ อ.วัฒนา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/04/2558
31/12/2564
645
157 ซ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 ย. - ต.บุคคโล อ.ธนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/04/2558
31/12/2564
646
4-6 ซ. มเหสักข์ 3 อาคาร เจ.เค. ชั้น 1 ห้อง 101 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/04/2558
31/12/2564
647
98/15 ซ. แฟคตอรี่แลนด์ 2 ซอย 1 ย. - ต.ไร่ขิง อ.สามพราน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/05/2558
31/12/2564
648
82-84 ซ. เจริญนคร 45 ย. - ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/05/2558
31/12/2564
649
110 ซ. ปราโมทย์ อาคารเอ็ม เค วาย ชั้น 1 ห้อง1บี ย. - ต.สุริยวงศ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/05/2558
31/12/2564
650
4-6 ซ. อาคารเจ.เค. ชั้น 3 ห้อง 303 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/06/2558
31/12/2564
651
38 ซ. - ย. - ต.บางม่วง อ.บางใหญ่
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/06/2558
31/12/2564
652
919/499 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 42 ห้อง บี ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/06/2558
31/12/2564
653
1055/850 ซ. อาคารอาร์ซีเค ทาวเวอร์ ชั้น 36 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/06/2558
31/12/2564
654
157/45 ซ. - ย. - ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/07/2558
31/12/2564
655
128/1 ซ. วัดนครชื่นชุ่ม ย. - ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/07/2558
31/12/2564
656
919/442 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 37 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/07/2558
31/12/2564
657
26-28 ซ. - ย. - ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
28/07/2558
31/12/2564
658
919/528 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดฯ ชั้น 45 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/08/2558
31/12/2565
659
30-32-34-36 ซ. อาคารพูนมณี ชั้น 2 ห้อง 202 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/08/2558
31/12/2564
660
138/33 ซ. - ย. - ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
02/09/2558
01/09/2564
661
139 ซ. - ย. - ต.คลองใหม่ อ.สามพราน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/09/2558
31/12/2564
662
43/5 ซ. กระทุ่มล้ม 31 ย. - ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน
สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทย
04/09/2558
31/12/2564
663
555 ซ. โชคชัยจงจำเริญ ย. - ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/09/2558
31/12/2564
664
802/37 ซ. เจริญกรุง 107 แยก 28 ย. - ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/09/2558
31/12/2565
665
18/168 ซ. - ย. - ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
29/09/2558
31/12/2564
666
56/3 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/10/2558
31/12/2564
667
8/15,19-20 ซ. สุขาภิบาล2ซอย31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/11/2558
31/12/2564
668
202 ซ. อาคารสิทธิกร ชั้น 6 ห้อง 604 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/11/2558
31/12/2564
669
223/22 ซ. พุทธโอสถ อาคารนวรัตน์แมนชั่น ชั้น 7 ห้อง 7ไอ ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/12/2558
31/12/2565
670
179 ซ. - ย. - ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/01/2559
31/12/2564
671
297 ซ. อาคารหวั่งหลี ชั้น 6 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/01/2559
31/12/2564
672
112 ซ. ปราโมทย์ 2 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/01/2559
31/12/2565
673
88/90 ซ. - ย. - ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/01/2559
31/12/2564
674
919/440 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดฯ ชั้นที่ 36 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/02/2559
31/12/2564
675
1055/714 ซ. อาคารสเตททาวเวอร์ (กรุงเทพ) ชั้น 33 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/02/2559
31/12/2564
676
919/425 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 35 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/02/2559
31/12/2564
677
14/14 ซ. - ย. - ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/02/2559
31/12/2564
678
919/255 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 20 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/02/2559
31/12/2564
679
42 ซ. เจริญนคร 37 ย. - ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
04/03/2559
31/12/2564
680
30,32,34,36,38 ซ. มเหสักข์3 อาคารเค.บี.เอส ชั้น 1,ลอย ห้อง 105,เอ็ม2 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/03/2559
31/12/2564
681
919/225 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 17 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/03/2559
31/12/2564
682
1249/106 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชัน 9 เอ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/03/2559
31/12/2564
683
1249/196เอ ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 29 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
11/03/2559
31/12/2564
684
213/5 ซ. นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (โซนส่งออก) ย. - ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/03/2559
31/12/2564
685
43 ซ. - ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/03/2559
31/12/2564
686
16 ซ. อาคารเค แอนด์ ไว ชั้น 8 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/03/2559
31/12/2564
687
1249/60จี ซ. อาคารเจมส์ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ห้อง จี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/04/2559
31/12/2564
688
348 ซ. จรัญสนิทวงศ์ 75 (แยก 10) ย. - ต.บางพลัด อ.บางพลัด
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/04/2559
31/12/2564
689
1249/94 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9เอ ห้อง 94 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/04/2559
31/12/2564
690
919/414-420 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 33 ห้อง บี ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/04/2559
31/12/2564
691
1249/211 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 34 ห้อง เอฟ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/04/2559
31/12/2564
692
51 ซ. - ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/04/2559
31/12/2564
693
44/2-5 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/04/2559
31/12/2564
694
1249/140 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น15 ห้อง เอ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/04/2559
31/12/2566
695
16/1 ซ. นราธิวาสราชนครินทร์ 8 ย. - ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/04/2559
31/12/2564
696
43/3 ซ. ตรอกเวท ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/04/2559
31/12/2564
697
62/3 ซ. ปราโมทย์ (เยซู) ชั้นที่ 3 ห้อง เอ็ม-02 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/05/2559
31/12/2564
698
56/1 ซ. ปราโมทย์ (เยซู) ชั้นล่าง ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/05/2559
31/12/2564
699
919/326 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 26 ห้อง 326ซี ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/05/2559
31/12/2564
700
88/9-10 ซ. - ย. - ต.ไร่ขิง อ.สามพราน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/05/2559
31/12/2564
701
1249/36 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 2 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/06/2559
31/12/2564
702
206 ซ. อาคารสิทธิกร ชั้น 3 ห้อง 302 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/06/2559
31/12/2564
703
297 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/06/2559
31/12/2564
704
297 ซ. อาคารหวั่งหลี ชั้น 6 ยูนิต อี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/06/2559
31/12/2564
705
436 ซ. - ย. - ต.พระโขนงเหนือ อ.วัฒนา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/07/2559
31/12/2564
706
119 ซ. อาคารบีไอเอส ชั้นที่ 9 ห้อง 9บี2 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/07/2559
31/12/2564
707
316/1 ซ. อาคารสีดา ชั้น 1 และชั้นลอย ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/07/2559
31/12/2564
708
147/1 ซ. - ย. - ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/07/2559
31/12/2564
709
202-204 ซ. มเหสักข์ 2 อาคารสิทธิกร ชั้น 8 ห้อง 803 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/07/2559
31/12/2566
710
919/1 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/07/2559
31/12/2564
711
52/5 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/08/2559
31/12/2564
712
1249/82-83 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/08/2559
31/12/2564
713
16 ซ. อาคาร เคแอนด์วาย ชั้น 4 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/08/2559
31/12/2564
714
72 ซ. - ย. - ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/08/2559
31/12/2564
715
919/236 ซ. อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเอตร์ ชั้น 18 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/08/2559
31/12/2565
716
225 ซ. - ย. - ต.ศาลาธรรมสพน์ อ.ทวีวัฒนา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/08/2559
31/12/2564
717
2 ซ. อนามัยงามเจริญ 28 ย. - ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
01/09/2559
31/12/2564
718
1249/200 ซ. อาคารเจมส์เทาวเวอร์ ชั้น 30 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/10/2559
31/12/2564
719
919/423 ซ. อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 35 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/11/2559
31/12/2564
720
307 ซ. รัชดาภิเษก6 ย. - ต.บุคคโล อ.ธนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/11/2559
31/12/2564
721
919/408 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 32 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/12/2559
31/12/2566
722
919/1 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดฯ ชั้น 2 ห้อง 207 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/12/2559
31/12/2564
723
119 ซ. อาคารบีไอเอส ชั้น 3 ห้อง 3บี2,3 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/12/2559
31/12/2564
724
322/31 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 15 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/12/2559
31/12/2565
725
35 ซ. - ย. - ต.ตลิ่งชัน อ.ตลิ่งชัน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/12/2559
31/12/2564
726
87 ซ. สุขุมวิท 12 ย. - ต.คลองเตย อ.คลองเตย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/01/2560
31/12/2564
727
919/1 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดฯ ชั้น 4 ห้อง 403บี ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/01/2560
31/12/2565
728
33 ซ. กรุงเทพกรีฑา 7 ย. - ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
26/01/2560
31/12/2564
729
1249/183 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 25 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/02/2560
31/12/2564
730
322/18 ซ. สุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 12 ห้อง ซี ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
หอการค้าไทย
10/02/2560
21/04/2564
731
114,116 ซ. อาคารสิทธิกร ชั้น 3 ห้อง 303 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/02/2560
31/12/2565
732
25,27 ซ. - ย. - ต.บวรนิเวศ อ.พระนคร
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
24/02/2560
31/12/2564
733
919/368 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 29 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
24/02/2560
31/12/2564
734
228/20 ซ. - ย. - ต.วัดราชบพิธ อ.พระนคร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/03/2560
31/12/2564
735
1249/131 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/03/2560
31/12/2564
736
919/221 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 17 ห้อง เอฟ ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/03/2560
31/12/2564
737
5/3 ซ. ตำบีซา(ก๊อดเช่) ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/03/2560
31/12/2564
738
13,15-17 ซ. เจริญนคร 49 ย. - ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/03/2560
31/12/2564
739
4-6 ซ. มเหสักข์ 3 อาคาร เจ เค ห้อง 203 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/03/2560
31/12/2564
740
230/6 ซ. กรุงธนบุรี 6 ย. - ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/03/2560
31/12/2564
741
30-38 ซ. อาคารเค.บี.เอส.อิมปอร์ตฯ ชั้น 1 ห้อง 101 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/03/2560
31/12/2565
742
66/57-63 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/04/2560
31/12/2564
743
1249/133 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง เอ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/04/2560
31/12/2564
744
11/38 ซ. - ย. - ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี
หอการค้าไทย
20/04/2560
28/02/2565
745
5/17 ซ. ตำบีซา ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/04/2560
31/12/2564
746
410/76ช9 ซ. อาคารดิเอ็กเซ็คคิวทีฟ เฮ้าส์ ชั้น 8 (9เอ) ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/04/2560
31/12/2564
747
97/3 ซ. - ย. - ต.ละหาร อ.บางบัวทอง
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
28/04/2560
31/12/2564
748
41/4 ซ. อาคารทยุตา ชั้น 4 ตรอกเวท ซอยสีลม 19 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/05/2560
31/12/2564
749
1179/36 ซ. อาคารอินเตอร์เนชั่นแนลจิวเวลรี่ฮับ ชั้น 5 ห้อง 508 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/05/2560
31/12/2564
750
29/1 ซ. - ย. - ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
08/05/2560
31/12/2564
751
8/13 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/05/2560
31/12/2564
752
14 ซ. บางนา-ตราด 25 ย. - ต.บางนาเหนือ อ.บางนา
หอการค้าไทย
19/05/2560
08/04/2564
753
444 ซ. อุดมสุข 26 ย. - ต.บางนาเหนือ อ.บางนา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/05/2560
31/12/2564
754
160/594 ซ. อาคารชุดไอทีเอฟสีลมพาเลส ชั้นที่ 25 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/05/2560
31/12/2564
755
54/3 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/06/2560
31/12/2564
756
1249/101 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 10 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/06/2560
31/12/2566
757
4-6 ซ. มเหสักข์ 3 อาคารเจ เค ชั้น 5 ห้อง 504 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/06/2560
31/12/2564
758
1249/215 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ห้อง เอ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/06/2560
31/12/2564
759
919/375 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 30 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/07/2560
31/12/2564
760
410/111 ซ. อาคารดิเอ็กเช็คคิวทีฟเฮ้าส์ ชั้น 11เอ ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/07/2560
31/12/2564
761
322/33 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 15 ห้อง เอช ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/08/2560
31/12/2564
762
1249/78 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ห้อง เอฟ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/08/2560
31/12/2564
763
322/17 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 11 ห้อง 1 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/08/2560
31/12/2565
764
36 ชั้น 2 ซ. หิรัญรูจี 3 ย. - ต.หิรัญรูจี อ.ธนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/08/2560
31/12/2564
765
322/16 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 11 ห้อง ดี-1 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/08/2560
31/12/2564
766
30,32,34,3 ซ. อาคารพูนมณี ชั้น 2 ห้อง 204 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/08/2560
31/12/2564
767
410/21 ซ. อาคารดิเอ็กเช็คคิวทีฟเฮ้าส์ ชั้น 6เอ ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/08/2560
31/12/2566
768