รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
ค้นหาตามเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร /เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(13 หลัก)/ชื่อผู้ประกอบการ : แสดงผลเฉพาะที่ตรงตามเงื่อนไขการค้นหา
update : 17/10/2021 15:25:01
ลำดับที่
เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
(13 หลัก)
ชื่อผู้ประกอบการ
ที่ตั้งสถานประกอบการ
สมาชิกสมาคม
วันเดือนปีที่มีสิทธิ
วันสิ้นสุดสมาชิกภาพ
1
7 ซ. โพธิ์แก้ว 3 แยก 16 ย. - ต.คลองจั่น อ.บางกะปิ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/02/2546
31/12/2564
2
322/67 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 24 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/04/2546
31/12/2564
3
410/154-156 ซ. อาคารดิเอ็กเซ็คคิวทีฟเฮ้าส์ ชั้น 13เอ ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
18/04/2546
31/12/2564
4
212/3 ซ. ย. - ต.สามเสนใน อ.พญาไท
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/04/2546
31/12/2565
5
36 ซ. ชาเตอร์แบงค์(เจริญกรุง 38) ย. - ต.บางรัก อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/04/2546
31/12/2564
6
1240-42 ซ. ย. - ต.บางรัก อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/04/2546
31/12/2564
7
1240-42 ซ. ย. - ต.บางรัก อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/04/2546
31/12/2564
8
1240-1242 ซ. ย. - ต.บางรัก อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/04/2546
31/12/2564
9
66/4-10 ซ. ปราโมทย์(เยซู) ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/04/2546
31/12/2564
10
99 ซ. พูนทรัพย์สิน ย. รามคำแหง24 แยก12-1 ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/04/2546
31/12/2564
11
308 ซ. อาคารมานะพันธ์ ชั้น 4 ห้อง 7 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/04/2546
31/12/2564
12
1628/25-26 ซ. - ย. - ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/04/2546
31/12/2564
13
324/1-4 ซ. - ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/04/2546
31/12/2564
14
30-38 ซ. อาคารเค.บี.เอส. ชั้น3ห้อง 303 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/04/2546
31/12/2564
15
653/11-12 ซ. สวนพลู 1 ย. - ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/04/2546
31/12/2564
16
919/348 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ชั้น27 ห้อง2711 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/05/2546
31/12/2564
17
77 ซ. อนุมานราชธน ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/05/2546
31/12/2564
18
322/31 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 15 ห้องเอ ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/05/2546
31/12/2565
19
919/261 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/05/2546
31/12/2564
20
44-44/1 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/05/2546
31/12/2564
21
21/39-40 ซ. ศูนย์วิจัย ย. - ต.บางกะปิ อ.ห้วยขวาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/05/2546
31/12/2564
22
69 ซ. สาธุประดิษฐ์ 16 ย. - ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/05/2546
01/12/2564
23
554 ซ. - ย. - ต.บางไผ่ อ.บางแค
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/05/2546
31/12/2564
24
729/160-165 ซ. - ย. - ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/05/2546
31/12/2564
25
123/15-16 ซ. - ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/05/2546
31/12/2564
26
232 ซ. กรุงธนบุรี 6 ย. - ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/05/2546
31/12/2564
27
59 ซ. ประดิษฐ์ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/05/2546
31/12/2564
28
113/13 ซ. ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/05/2546
31/12/2564
29
919/446 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดฯ ชั้น 37 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/05/2546
31/12/2564
30
919/1 ซ. อาคารจิวเวอร์รี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 31ห้องซี ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/05/2546
31/12/2564
31
919/270 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 21 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/05/2546
31/12/2564
32
307-307/1-4,56,305 ซ. ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/05/2546
31/12/2564
33
111 ซ. ปราโมทย์1/1 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/05/2546
31/12/2564
34
322/23 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น13 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/05/2546
31/12/2564
35
149/35-37 ซ. แองโกลพลาซ่า ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/05/2546
31/12/2564
36
106, 108 ซ. - ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/05/2546
31/12/2564
37
41/24-25 ซ. เวท ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/05/2546
31/12/2564
38
160/666-667 ซ. อาคารไอ ที เอฟ - สีลมพาเลส ชั้น 27 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/05/2546
31/12/2564
39
155 ซ. - ย. - ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/05/2546
31/12/2564
40
322/23 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 13 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/05/2546
31/12/2564
41
919/310 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 24 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/05/2546
31/12/2564
42
919/448 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 37 ยูนิต เอช 2 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/05/2546
31/12/2564
43
919/449 ซ. อาคาร จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 37 ยูนิตไอ1 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
22/05/2546
31/12/2564
44
23/14 ซ. - ย. - ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
23/05/2546
31/12/2564
45
99 ซ. อาคารปิยะมิตร 7 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/05/2546
31/12/2564
46
28 ซ. บางนา - ตราด 28 ย. - ต.บางนาใต้ อ.บางนา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/05/2546
31/12/2564
47
1249/90 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/05/2546
31/12/2564
48
4-6 ซ. มเหสักข์ 3 อาคาร เจ เค ชั้นที่ 6 ห้อง 601 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/05/2546
31/12/2564
49
322/27-29 ซ. อาคารชุดสุรวงษวัฒนาคาร ชั้นที่ 14 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/05/2546
31/12/2564
50
39 ซ. รามคำแหง 24/5 ย. - ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/05/2546
31/12/2564
51
55 ซ. ชั้น 2-3,5-6 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/05/2546
31/12/2564
52
84/1-5 ซ. ลาดพร้าว 114 ย. - ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/05/2546
31/12/2564
53
1141 ซ. - ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/05/2546
31/12/2564
54
919/362 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 29 ห้อง เอ ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/05/2546
31/12/2564
55
36 ซ. ปราโมทย์ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/05/2546
31/12/2564
56
161-175 ซ. 1 ย. - ต.คลองจั่น อ.บางกะปิ
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
28/05/2546
31/12/2564
57
311/2-8 ซ. อาคารเบนสัน จิวเวลรี่ ชั้น 4-5 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/05/2546
31/12/2564
58
188/2 ซ. อาคารธนภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 2 บี ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
28/05/2546
31/12/2564
59
54/18-20 ซ. สันติภาพ ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/05/2546
31/12/2564
60
385/49-51 ซ. บ้านบาตร ย. - ต.บ้านบาตร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
29/05/2546
31/12/2564
61
987 ซ. อาคารรามาจิวเวอร์รี่ ชั้น 4 ห้อง 406 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/05/2546
31/12/2564
62
919/549 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 51 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/05/2546
31/12/2564
63
21-23-25 ซ. มเหสักข์ 3 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/05/2546
31/12/2565
64
1249/184 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 26 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
02/06/2546
31/12/2564
65
164 ซ. เทียนทะเล 19 ย. - ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/06/2546
31/12/2564
66
41/21 ซ. - ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/06/2546
31/12/2564
67
919/1 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น บี1 ห้อง 108เอ ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/06/2546
31/12/2564
68
85 ซ. ลาดพร้าว 71 ย. - ต.สะพานสอง อ.วังทองหลาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/06/2546
31/12/2564
69
22 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/06/2546
31/12/2564
70
75/60 ซ. สุขุมวิท 19 (วัฒนา) ย. - ต.คลองเตยเหนือ อ.วัฒนา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/06/2546
31/12/2564
71
7/31 ซ. - ย. - ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/06/2546
31/12/2565
72
84/4 ซ. เพชรเกษม 122 ย. - ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/06/2546
31/12/2564
73
255,257,259,261,263, ซ. เพชรเกษม 42 แยก 1 ย. - ต.บางจาก อ.ภาษีเจริญ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/06/2546
31/12/2564
74
919/331 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 26 ห้อง 331 เอฟ ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
09/06/2546
31/12/2564
75
1240-1242 ซ. ย. - ต.บางรัก อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/06/2546
31/12/2564
76
1249/206 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น32 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/06/2546
31/12/2564
77
179-179/1-19 ซ. หมู่บ้านเศรษฐกิจ 33 ย. - ต.บางแคเหนือ อ.บางแค
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/06/2546
31/12/2564
78
99/6 ซ. - ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/06/2546
31/12/2564
79
919/395 ซ. อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 31 ห้อง 3110 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/06/2546
31/12/2564
80
322/47, 322/49 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น19 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
11/06/2546
31/12/2564
81
919/284 ซ. อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 22 ห้อง 2208 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/06/2546
31/12/2564
82
730,732,734,736,738 ซ. - ย. - ต.บางบำหรุ อ.บางพลัด
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/06/2546
31/12/2564
83
919/519 ซ. อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 44 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/06/2546
31/12/2564
84
489 ซ. คลองแค ย. - ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/06/2546
31/12/2564
85
14/1-3 ซ. ย. - ต.วังบูรพาภิรมย์ อ.พระนคร.
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
12/06/2546
31/12/2564
86
284 ซ. ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/06/2546
31/12/2564
87
322/24-25 ซ. - ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/06/2546
31/12/2564
88
1055/843 ซ. อาคารชุด อาร์ ซี เค ทาวเวอร์ ชั้น 36 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/06/2546
31/12/2564
89
919/244-247 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชัน 19 ห้อง 1908-1911 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/06/2546
31/12/2564
90
50/4-5 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
16/06/2546
31/12/2564
91
349 ซ. - ย. - ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
16/06/2546
30/04/2565
92
653/19 ซ. สวนพลู 1 ย. - ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/06/2546
31/12/2564
93
919/366 ซ. อ.จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ช.29 ห้อง 2905 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/06/2546
31/12/2564
94
322/61 ซ. - ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
18/06/2546
31/12/2564
95
919/396 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 31 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
18/06/2546
31/12/2564
96
75 ซ. - ย. - ต.บางครุ อ.พระประแดง
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
18/06/2546
31/12/2564
97
66,68,70,72,74 ซ. อุดมสุข 51 ย. - ต.บางจาก อ.พระโขนง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/06/2546
31/12/2564
98
12 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/06/2546
31/12/2564
99
160/189 ซ. อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 13 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/06/2546
31/12/2564
100
322/19 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 12 ห้องเอ ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/06/2546
31/12/2565
101
919/272 ซ. อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 21 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
23/06/2546
31/12/2564
102
47/36 ซ. - ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/06/2546
31/12/2564
103
553,555,557 ซ. เจริญนคร 5/1 ย. - ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/06/2546
31/12/2564
104
987 ซ. อาคารรามาจิวเวลรี่ ชั้น 7 ห้อง 702 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/06/2546
31/12/2564
105
216/3 ซ. สะพานยาว ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/06/2546
31/12/2564
106
57 ซ. จันทน์ 16 แยก 14 ย. - ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/06/2546
31/12/2564
107
99/9 ซ. - ย. - ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/06/2546
31/12/2564
108
322/60 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 22 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/06/2546
31/12/2564
109
53/1 ซ. - ย. - ต.ไร่ขิง อ.สามพราน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/06/2546
31/12/2564
110
1022/23-25 ซ. - ย. - ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย
27/06/2546
31/12/2564
111
919/470 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 39 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/06/2546
31/12/2565
112
278 ซ. อาคารรัศมี ถาวร ชั้น 4 ห้อง 401-เอ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/06/2546
31/12/2565
113
30-32-34-36 ซ. อาคารพูนมณี ชั้นที่3 ห้อง301 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/06/2546
31/12/2565
114
322/50 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 20 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/06/2546
31/12/2564
115
322/59 ซ. อาคารชุดสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 22 ห้องเอ ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/06/2546
31/12/2564
116
298 ซ. - ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
30/06/2546
31/12/2564
117
987 ซ. อาคารรามาจิวเวลรี่ ชั้น 3 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/06/2546
31/12/2565
118
1115/34 ซ. ย. - ต.ประเวศ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/07/2546
31/12/2564
119
1249/78 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ห้องบี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
01/07/2546
31/12/2564
120
1169 ซ. ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/07/2546
31/12/2564
121
322/40 ซ. อ.สุรวงษวัฒนาคาร ชั้น18 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/07/2546
31/12/2564
122
10/3-5 ซ. - ย. - ต.โคกแฝด อ.หนองจอก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/07/2546
31/12/2564
123
326-328-330 ซ. ชั้น 5 ซอยมเหสักข์ 1 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/07/2546
31/12/2566
124
216 ซ. - ย. - ต.บางพลัด อ.บางพลัด
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/07/2546
31/12/2564
125
746 ซ. - ย. - ต.บางบำหรุ อ.บางพลัด
สมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย
08/07/2546
31/12/2564
126
1055//805 ซ. อาคารสเตททาวเวอร์ ชั้น 35 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/07/2546
31/12/2564
127
24 ซ. มเหสักข์ 3 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/07/2546
31/12/2564
128
919/303 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/07/2546
31/12/2564
129
40,42 ซ. มเหสักข์ 3 ชั้น 2และ3 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/07/2546
31/12/2564
130
169/31-32 ซ. ย. - ต.สามเสนใน อ.พญาไท
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
25/07/2546
31/12/2564
131
49 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/07/2546
31/12/2564
132
160/562 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
28/07/2546
31/12/2564
133
1249/202 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 30 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/07/2546
31/12/2564
134
32/16-17 ซ. - ย. - ต.คลองเตยเหนือ อ.วัฒนา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/07/2546
31/12/2564
135
919/326 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 26 ห้อง 326เอ ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
31/07/2546
31/12/2564
136
1249/133 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง 133-เอฟ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
04/08/2546
31/12/2564
137
1249/196 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/08/2546
31/12/2565
138
114 ซ. สุขุมวิท 1 ย. - ต.คลองเตยเหนือ อ.วัฒนา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/08/2546
31/12/2564
139
432,432/1- ซ. - ย. - ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/08/2546
31/12/2564
140
60/3 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
06/08/2546
31/12/2564
141
919/521 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 44 ห้อง 4410 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/08/2546
31/12/2564
142
91/618 ซ. ปัฐวิกรณ์ 2 ย. - ต.คันนายาว อ.คันนายาว
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/08/2546
31/12/2565
143
40 42 44 ซ. 0 ย. - ต.วังบูรพาภิรมย์ อ.พระนคร.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/08/2546
31/12/2564
144
210 ซ. มเหสักข์2 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/08/2546
31/12/2564
145
4088/1 ซ. - ย. - ต.ดินแดง อ.ดินแดง
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
11/08/2546
31/12/2564
146
199 ซ. ฉลองกรุง 31 ย. - ต.ลำปลาทิว อ.ลาดกระบัง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/08/2546
31/12/2564
147
919/332 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 26 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/08/2546
31/12/2564
148
40/2 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/08/2546
31/12/2564
149
302/9-10 ซ. ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/08/2546
31/12/2564
150
211/11-14 ซ. - ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/08/2546
31/12/2564
151
29/10 ซ. - ย. - ต.บางกระทึก อ.สามพราน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/08/2546
31/12/2564
152
176/62 ซ. ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/08/2546
31/12/2564
153
30-32-34-36-38 ซ. อาคารเค.บี.เอส.อิมปอร์ต-เอ็กปอร์ต ชั้น 3 ห้อง 304 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/08/2546
31/12/2564
154
1249/182 ซ. อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 25 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/09/2546
31/12/2564
155
94,96 ซ. - ย. - ต.บางพลัด อ.บางพลัด
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/09/2546
31/12/2564
156
41-43 ซ. จันทน์ 6 ย. - ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/09/2546
31/12/2564
157
919/309 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 24 ห้อง 2407 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/09/2546
31/12/2564
158
322/56 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้นที่ 21 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/09/2546
31/12/2564
159
919/312 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 24 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/09/2546
31/12/2564
160
160/797 ซ. อาคารชุดไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 31 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/09/2546
31/12/2564
161
74 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
24/09/2546
31/12/2564
162
919/497 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 42 ห้อง 4207 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/10/2546
31/12/2564
163
329 ซ. มิตรอนันต์ ย. - ต.ถนนนครไชยศรี อ.ดุสิต
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/10/2546
31/12/2564
164
54 ซ. ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/10/2546
31/12/2564
165
919/344 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 27 ห้อง เอ็น 344 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/10/2546
31/12/2564
166
11/130 ซ. - ย. - ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/10/2546
31/12/2564
167
2 ซ. นราธิวาสราชนครินทร์ 10 ย. - ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/10/2546
31/12/2564
168
19/1 ซ. ศรีด่าน 3 ย. - ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/10/2546
31/12/2564
169
121 ซ. - ย. - ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/10/2546
31/12/2564
170
5/87 ซ. - ย. - ต.บางแก้ว อ.บางพลี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/10/2546
31/12/2564
171
30,32,34,36, ซ. อาคารเคบีเอส ชั้น 5 ห้อง 511 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/11/2546
31/12/2564
172
64/31 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/11/2546
31/12/2564
173
7 ซ. รามคำแหง 81/1 ย. - ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/11/2546
31/12/2565
174
1249/171 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/12/2546
31/12/2564
175
37 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/01/2547
31/12/2564
176
410/148 ซ. อาคารดิเอ็กเซ็คคิวทีฟเฮ้าส์ ชั้น12 ห้อง 148 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/01/2547
31/12/2564
177
341/71-73 ซ. เจริญกรุง 107 ย. - ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/02/2547
31/12/2564
178
99/9 ซ. - ย. - ต.ทรงคนอง อ.สามพราน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/02/2547
31/12/2564
179
919/510 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 43 ห้อง เอ ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/02/2547
31/12/2564
180
919/475 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 40 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/02/2547
31/12/2564
181
1249/168 ซ. อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22 ห้อง1-3 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/03/2547
31/12/2564
182
1249/168-169 ซ. อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22 ห้อง 2-3,ห้อง 5 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/03/2547
31/12/2564
183
15,17 ซ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน 22 ย. - ต.บุคคโล อ.ธนบุรี
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
30/03/2547
31/12/2564
184
45/1854-1855 ซ. เพชรเกษม81 ย. - ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/04/2547
31/12/2564
185
14-16 ซ. อาคาร ที ดี ชั้น 3 ห้อง 301 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/04/2547
31/12/2564
186
54 ซ. ย. - ต.ตลาดยอด อ.พระนคร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/04/2547
31/12/2564
187
269 ซ. 0 ย. - ต.ตลาดยอด อ.พระนคร
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
30/04/2547
31/12/2564
188
1249/ 180 ซ. อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 25 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/05/2547
31/12/2564
189
919/352-353 ซ. อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 28 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/05/2547
31/12/2565
190
461/27 ซ. ประชาอุทิศ 98 ย. - ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/05/2547
31/12/2564
191
354-356 ซ. มเหสักข์ 1 ชั้น 3-4 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/05/2547
31/12/2564
192
1249/169-170 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/06/2547
31/12/2564
193
330/15 ซ. ศาลเจ้าแม่ปลาตะเพียน ชั้น 3, 4 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/06/2547
31/12/2564
194
2/101-102 ซ. ย. - ต.สะพานสูง อ.สะพานสูง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/06/2547
31/12/2564
195
322/54 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 22 ห้องบี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/06/2547
31/12/2564
196
8/11 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/06/2547
31/12/2564
197
322/22 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 14 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
29/07/2547
31/12/2564
198
322/18 ซ. - ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
29/07/2547
31/12/2564
199
919/464 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/07/2547
31/12/2564
200
919/306 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/08/2547
31/12/2565
201
95/786 ซ. - ย. - ต.อรุณอมรินทร์ อ.บางกอกน้อย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/08/2547
31/12/2564
202
919/606 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 50 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/08/2547
31/12/2564
203
43/93 ซ. เพชรเกษม 28 ย. - ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/08/2547
31/12/2564
204
541 ซ. ย. - ต.สัมพันธวงศ์ อ.สัมพันธวงศ์
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/08/2547
31/12/2564
205
1229/14 ซ. เจริญกรุง 47/2 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/08/2547
31/12/2566
206
30-36 ซ. อาคารพูนมณี ชั้น 2 ห้อง 201 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/08/2547
31/12/2564
207
116/83 ซ. - ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
07/09/2547
31/12/2564
208
919/328 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
07/09/2547
31/12/2564
209
191 ซ. โชคชัยจงจำเริญ ย. - ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/09/2547
31/12/2564
210
919/315 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/09/2547
31/12/2564
211
1249/210 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 34 ห้องบี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/09/2547
31/12/2566
212
919/394 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 31 ห้อง 3109 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/09/2547
31/12/2566
213
1517 ซ. ลาดพร้าว 94 ย. - ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/09/2547
31/12/2564
214
129 ซ. เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 30 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/10/2547
31/12/2564
215
15/49 ซ. บางรักน้อย 2 ย. - ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/11/2547
31/12/2564
216
47/30 ซ. - ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/11/2547
31/12/2565
217
919/548 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น51 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/11/2547
31/12/2564
218
152 ซ. อาคารชาร์เตอร์ด สแควร์ ชั้น 15 ห้อง 05 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/12/2547
31/12/2565
219
101/6 ซ. สะพานยาว ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/12/2547
31/12/2565
220
226 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/12/2547
31/12/2564
221
185,187 ซ. เจริญนคร 10 ย. - ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/01/2548
31/12/2564
222
919/474 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 40 ห้องเอ ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/01/2548
31/12/2564
223
41/18-20 ซ. สีลม19 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/01/2548
31/12/2564
224
1737/6-8 ซ. ย. - ต.สามเสนนอก อ.ห้วยขวาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/01/2548
31/12/2564
225
66/41 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/01/2548
31/12/2564
226
41/26 ซ. สีลม 19 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/01/2548
31/12/2565
227
410/110 ซ. อาคารเอ็กเซ็คคิวทีฟเฮ้าส์ ชั้น 10 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/02/2548
31/12/2564
228
919/467 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 39ห้อง3907 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/02/2548
31/12/2564
229
919/296 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 23 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
15/02/2548
31/12/2564
230
148/1 ซ. ย. - ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/03/2548
31/12/2564
231
53/2 ซ. - ย. - ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
10/03/2548
31/12/2564
232
919/503-504 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/03/2548
31/12/2564
233
919/435 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 36 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/03/2548
31/12/2564
234
1000/44-45 ซ. ตรอกวัดจันทร์ใน ย. - ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/03/2548
31/12/2564
235
66/1-3 ซ. ปราโมทย์ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/03/2548
31/12/2564
236
19 ซ. เจริญนคร 14 ย. - ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/03/2548
31/12/2564
237
919/484 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/04/2548
31/12/2564
238
919/583 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/05/2548
31/12/2564
239
919/308 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 24 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/05/2548
31/12/2564
240
26/56 ซ. - ย. - ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/05/2548
31/12/2564
241
919/487 ซ. อาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 41 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/05/2548
31/12/2564
242
919/377 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 30 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
03/06/2548
31/12/2564
243
301 ซ. รัชดาภิเษก 6 ย. - ต.บุคคโล อ.ธนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/06/2548
31/12/2565
244
99 ซ. ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/06/2548
31/12/2564
245
8/8 ซ. กาญจนาภิเษก 0010 ย. - ต.บางแค อ.บางแค
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
23/06/2548
31/12/2564
246
9-11-13-15-17-19 ซ. รัชดาภิเษก 19 ย. - ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/06/2548
31/12/2564
247
8/18 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/06/2548
31/12/2564
248
160/541 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/06/2548
31/12/2564
249
919/344 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 27 ห้อง เอ็น 344 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/06/2548
31/12/2564
250
233/4-5 ซ. ย. - ต.สามเสนนอก อ.ห้วยขวาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/07/2548
31/12/2564
251
119 ซ. อาคารบีไอเอส ชั้น 1 ห้อง 1ซี30 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/07/2548
31/12/2564
252
32 ซ. - ย. - ต.วัดพระยาไกร อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/07/2548
31/12/2565
253
919/499 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 42 ห้อง A ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/07/2548
31/12/2565
254
919/424 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 35 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/08/2548
31/12/2564
255
4-6 ซ. อาคาร เจ เค ห้อง 102 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/08/2548
31/12/2564
256
322/50 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 20 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/09/2548
31/12/2564
257
41/13-14 ซ. สีลม 19 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/09/2548
31/12/2566
258
1055/769-770 ซ. อาคารสเตท ทาวเวอร์ ชั้น 34 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/09/2548
31/12/2564
259
653/19 ซ. สวนพลู 1 ย. - ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/09/2548
31/12/2564
260
1055/718 ซ. อาคารสเตททาวเวอร์ กรุงเทพ ชั้น 33 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
05/10/2548
31/12/2564
261
149/6 ซ. - ย. - ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/10/2548
31/12/2564
262
35/3 ซ. ย. - ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
12/10/2548
31/12/2564
263
919/552 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดฯ ชั้น 17 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/10/2548
31/12/2564
264
1249/171 ซ. อาคารชุดเจมส์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/10/2548
31/12/2564
265
919/520 ซ. อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 44 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/10/2548
31/12/2564
266
62/62 ซ. ย. - ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
14/11/2548
31/12/2564
267
919/324 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น25 ห้อง 2510 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/11/2548
31/12/2565
268
50/15 ซ. - ย. - ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/11/2548
31/12/2564
269
202 ซ. มเหสักข์ 2 อาคารสิทธิกร ชั้น 4 ห้อง 404 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/12/2548
31/12/2564
270
1249/135-136 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 14 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/12/2548
31/12/2564
271
90/40-41 ซ. อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 15 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/12/2548
31/12/2564
272
74 ซ. รามคำแหง 26/1 ย. - ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/01/2549
31/12/2564
273
141/22 ซ. วุฒากาส 25 ย. - ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/02/2549
31/12/2564
274
588/2 ซ. - ย. - ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
01/02/2549
31/12/2564
275
124 ซ. เจริญนคร 10 ย. - ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/02/2549
31/12/2564
276
919/544 ซ. อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 50 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/02/2549
31/12/2564
277
199/224 ซ. - ย. - ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
17/02/2549
31/12/2564
278
322/59 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 22 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/03/2549
31/12/2565
279
436,438 ซ. โชคชัยจงจำเริญ ย. - ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
31/03/2549
31/12/2564
280
123,125 ซ. - ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/04/2549
31/12/2564
281
15 ซ. สุขาภิบาล 2 ซ.31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/04/2549
31/12/2564
282
5/13 ซ. ตำบีซา ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/05/2549
31/12/2564
283
17/9 ซ. ย. - ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
25/05/2549
31/12/2564
284
5/98-101 ซ. อุดมทรัพย์ ย. - ต.อรุณอมรินทร์ อ.บางกอกน้อย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/06/2549
31/12/2564
285
257 ซ. - ย. - ต.บุคคโล อ.ธนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/07/2549
31/12/2564
286
919/297 ซ. อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 23 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/07/2549
31/12/2565
287
4-6 ซ. อาคาร เจ.เค. ชั้น5 ห้อง503 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/08/2549
31/12/2566
288
919/314 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 24 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/08/2549
31/12/2564
289
55 ซ. อาคารสมวงศ์ ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/09/2549
31/12/2564
290
138/10 ซ. นเรศ ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/09/2549
31/12/2564
291
32/7-8 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/09/2549
31/12/2564
292
919/260 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดฯ ชั้น 20 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/10/2549
31/12/2564
293
89/172 ซ. ย. - ต.ตลาดบางเขน อ.หลักสี่
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/10/2549
31/12/2564
294
424, 426 ซ. จันทน์ 32 ย. - ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/10/2549
31/12/2564
295
919/275 ซ. อาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 21 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/10/2549
31/12/2564
296
285/2 ซ. - ย. - ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ.คลองสาน
สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทย
20/12/2549
31/12/2564
297
919/305 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 24 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/01/2550
31/12/2564
298
332 ซ. ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ย. - ต.พลับพลา อ.วังทองหลาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/01/2550
31/12/2564
299
193/11 ซ. ตรอกพุทธโอสถ ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/02/2550
31/12/2564
300
1249/128 ซ. อ.เจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 12 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/02/2550
31/12/2564
301
919/394 ซ. อ.จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 31 ห้อง 3109 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/02/2550
31/12/2566
302
919/1 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น จี ห้อง 130เอบี ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/02/2550
31/12/2564
303
322/33 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 15 ห้อง ซี ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
27/02/2550
31/12/2564
304
54,56 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/03/2550
31/12/2564
305
46/3 ซ. - ย. - ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/03/2550
31/12/2564
306
1055/719 ซ. อาคารสเตททาวเวอร์ กรุงเทพ ชั้น 33 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
26/03/2550
31/12/2564
307
79 ซ. - ย. - ต.วังบูรพาภิรมย์ อ.พระนคร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/06/2550
31/12/2564
308
297 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/06/2550
31/12/2564
309
64/30 ซ. - ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทย
21/06/2550
31/12/2564
310
1249/93 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น9A ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/06/2550
31/12/2564
311
807-809 ซ. อาคารสีลมเซียงไฮ้ ชั้น5 ห้อง 2ซอยสีลม 17 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/06/2550
31/12/2564
312
919/371-372 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 29 ห้่อง 371-372 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/07/2550
31/12/2565
313
30,32,34,36,38 ซ. อาคารเค.บี.เอส. ชั้น ลอย ห้อง เอ็ม 3 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/07/2550
31/12/2564
314
35/105-106 ซ. - ย. - ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
27/07/2550
31/12/2564
315
58/52 ซ. - ย. - ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
07/08/2550
31/12/2564
316
1249/67 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 8 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/08/2550
31/12/2564
317
322/16 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 11 ห้อง เอฟ-1 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/08/2550
31/12/2564
318
13,15-17 ซ. เจริญนคร 49 ย. - ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/08/2550
31/12/2564
319
322/17 ซ. - ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/08/2550
31/12/2564
320
322/62 ซ. - ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
30/08/2550
31/12/2564
321
321 ซ. - ย. - ต.สันผักหวาน อ.หางดง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/09/2550
31/12/2564
322
30-32 ซ. - ย. - ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
13/09/2550
31/12/2564
323
333/9 ซ. ต้นโพธิ์ ย. - ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/09/2550
31/12/2564
324
272 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/09/2550
31/12/2564
325
116 ซ. อาคารสิริกร ชั้น 5 ห้อง 503 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/10/2550
31/12/2564
326
35/1-3 ซ. พระพินิจ ย. - ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
09/10/2550
31/12/2564
327
919/281 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 22 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/10/2550
31/12/2564
328
919/428 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดฯ ชั้น 35 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/11/2550
31/12/2564
329
138 ซ. - ย. - ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/01/2551
31/12/2564
330
110 ซ. - ย. - ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/01/2551
31/12/2564
331
10 ซ. ปราโมทย์ 3 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/01/2551
31/12/2564
332
4,6,8 ซ. ปราโมทย์ 3 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/01/2551
31/12/2564
333
919/465 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 39 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
28/01/2551
31/12/2564
334
1249/144 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 16 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
31/01/2551
31/12/2564
335
307 ซ. - ย. - ต.บุคคโล อ.ธนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/02/2551
31/12/2564
336
919/402 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 32 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/02/2551
31/12/2564
337
972/1 ซ. - ย. - ต.บางกะปิ อ.ห้วยขวาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/02/2551
31/12/2564
338
58/4-5 ซ. สุขาภิบาล2ซอย31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/02/2551
31/12/2564
339
110 ซ. บางแวก 61 ย. - ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ
สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทย
20/02/2551
31/12/2564
340
24 ซ. สีลม 13 (ตรอกไวตี) ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/03/2551
31/12/2564
341
266 ซ. - ย. - ต.ถนนเพชรบุรี อ.ราชเทวี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/03/2551
31/12/2564
342
322/16 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 11 ห้อง เอฟ2 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/04/2551
31/12/2564
343
919/604 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 50 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/04/2551
31/12/2564
344
15 ซ. เจริญนคร 14 ย. - ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/04/2551
31/12/2564
345
30,32,34,36,38 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/04/2551
31/12/2564
346
8/5 ซ. อาคารแฟคตอรี่คอนโดมิเนี่ยม ชั้น 2 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/04/2551
31/12/2564
347
410/147 ซ. อาคารดิเอ็กเซ็คคิวทีฟเฮ้าส์ ชั้น 12 ห้อง 147 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/04/2551
31/12/2564
348
1249/185 ซ. อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 26 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/04/2551
31/12/2564
349
1249/161 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง อี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/05/2551
31/12/2565
350
919/370 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 29 ห้อง 370 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/05/2551
31/12/2565
351
153 ซ. เจริญนคร 18 ย. - ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/05/2551
31/12/2564
352
47/36 ชั้นที่ 2 ซ. - ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/06/2551
31/12/2565
353
23 ซ. โรงน้ำแข็ง ย. - ต.ตลาดน้อย อ.สัมพันธวงศ์
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/07/2551
31/12/2566
354
919/483 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 41 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/07/2551
31/12/2566
355
1/3 ซ. สันติภาพ ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/07/2551
31/12/2564
356
31/6 ซ. ไวตี ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/07/2551
31/12/2566
357
1249/98-99 ซ. อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 10 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/07/2551
31/12/2565
358
20,22,24,26 ซ. ตรอกบ้านอู่ (เจริญกรุง46) ย. - ต.บางรัก อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/07/2551
31/12/2564
359
547/10-11 ซ. เจริญนคร 28 ย. - ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/07/2551
31/12/2564
360
1249/94 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 เอ ห้อง เอฟ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/07/2551
31/12/2564
361
7/12 ซ. ข้างวัดหนองใหญ่ ย. - ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
07/08/2551
31/12/2564
362
140 ซ. - ย. - ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
18/08/2551
09/10/2565
363
919/268 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/08/2551
31/12/2564
364
1022/22 ซ. - ย. - ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/08/2551
31/12/2564
365
322/16 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 11 ห้อง ดี2 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/08/2551
31/12/2564
366
21/6 ซ. เคหะบางบัว ย. - ต.ตลาดบางเขน อ.หลักสี่
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
29/08/2551
31/12/2564
367
56/5 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/09/2551
31/12/2564
368
99 ซ. - ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/09/2551
31/12/2564
369
1249/158 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น19 ห้อง เอ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/10/2551
31/12/2564
370
322/17 ซ. อาคารสุวงษวัฒนาคาร ชั้น 11 ห้อง 17/2 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/10/2551
31/12/2564
371
919/1 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น บี1 ห้อง บี01 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/10/2551
31/12/2564
372
78/117 ซ. - ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/12/2551
31/12/2564
373
38 ซ. - ย. - ต.บางม่วง อ.บางใหญ่
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/12/2551
31/12/2564
374
101 ซ. ศึกษาวิทยา(สาทร 12) ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/12/2551
31/12/2564
375
1022/22 ซ. - ย. - ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/01/2552
31/12/2564
376
64/43 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/01/2552
31/12/2565
377
99 ซ. อาคารปิยะมิตร ชั้น 4 ห้อง 413 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/02/2552
31/12/2564
378
1249/154 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 18 ห้อง เอ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/02/2552
31/12/2565
379
322/17 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 11 ห้อง 7 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
03/02/2552
31/12/2564
380
919/305 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/02/2552
31/12/2564
381
198-200 ซ. มเหสักข์ 1 ชั้น 2 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/02/2552
31/12/2564
382
1307 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/02/2552
31/12/2566
383
1249/86 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/02/2552
31/12/2565
384
1249/177 ซ. อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 24 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/02/2552
31/12/2564
385
388 ซ. อาคารสีดา ชั้น 7 ห้อง 704 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/03/2552
31/12/2564
386
299/10 ซ. สุขสวัสดิ์ 84 ย. - ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/03/2552
31/12/2564
387
29/12 ซ. - ย. - ต.บางกระทึก อ.สามพราน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/03/2552
31/12/2564
388
14 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/03/2552
31/12/2564
389
13,15,17,19 ซ. - ย. - ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/03/2552
31/12/2564
390
191 ซ. โชคชัยจงจำเริญ ย. - ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/03/2552
31/12/2564
391
324/14 ซ. - ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/04/2552
31/12/2564
392
196 ซ. - ย. - ต.บวรนิเวศ อ.พระนคร
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
29/04/2552
31/12/2564
393
52/6-21 ซ. - ย. - ต.ทรงคนอง อ.สามพราน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/05/2552
31/12/2564
394
246/4 ซ. - ย. - ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/05/2552
31/12/2564
395
56 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/05/2552
31/12/2564
396
919/359 ซ. สีลม 19 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 28 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/05/2552
31/12/2564
397
88 ซ. ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/05/2552
31/12/2564
398
1249/187 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 26 ห้อง ซี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
09/06/2552
31/12/2564
399
919/584 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/06/2552
31/12/2564
400
322/14B,322/15 ซ. - ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/07/2552
31/12/2564
401
8/7 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/07/2552
31/12/2564
402
1249/148 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 17 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/08/2552
31/12/2564
403
1249/179 ซ. อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 24 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/08/2552
31/12/2564
404
41/24-25 ซ. ตรอกเวท ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/08/2552
31/12/2564
405
88/88 ซ. นวลทอง ย. - ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/09/2552
31/12/2565
406
919/1 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น บี1 บูธเจบี100จี ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/09/2552
31/12/2564
407
919/256 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 20 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/10/2552
31/12/2564
408
1249/204 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 31 ห้อง บี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/10/2552
31/12/2564
409
991 ซ. - ย. - ต.ปทุมวัน อ.ปทุมวัน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/10/2552
31/12/2564
410
919/461 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 39 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/11/2552
31/12/2564
411
1249/180 ซี1 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 25 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/12/2552
31/12/2564
412
1 ซ. ประดิษฐ์ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/12/2552
31/12/2564
413
57,57/1-5 ซ. อ่อนนุช 17 แยก 16 ย. - ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
01/01/2553
31/12/2564
414
322/53 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/01/2553
31/12/2566
415
559/10-11 ซ. นนทรี 20 ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/01/2553
31/12/2564
416
54/5 ซ. - ย. - ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/02/2553
31/12/2564
417
43 ซ. สีลม 19 (ตรอกเวท) ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/02/2553
31/12/2564
418
919/522-523 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 45 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/02/2553
31/12/2565
419
1249/89 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ห้อง บี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/02/2553
31/12/2566
420
25 ซ. ชิดลม ย. - ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/02/2553
31/12/2564
421
57,59 ซ. รามคำแหง 26/1 ย. - ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/02/2553
31/12/2565
422
52 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/02/2553
31/12/2564
423
4-6 ซ. อาคาร เจ.เค. ชั้น 3 ห้อง 305 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/02/2553
31/12/2564
424
322/33 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 15 ห้อง บี ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/02/2553
31/12/2564
425
87/2 ซ. อาคารซีอาร์ซี ย. - ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/02/2553
31/12/2564
426
97 ซ. - ย. - ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/02/2553
31/12/2564
427
297 ซ. อาคารหวั่งหลี ชั้น 5 ห้อง 5 ซี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/04/2553
31/12/2564
428
32 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/04/2553
31/12/2564
429
224,224/10 ซ. - ย. - ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/04/2553
31/12/2564
430
265/204-205 ซ. - ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/04/2553
31/12/2564
431
205 ซ. - ย. - ต.สถาน อ.ปัว
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/04/2553
31/12/2564
432
919/222 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 17 ห้อง จี ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/04/2553
31/12/2564
433
919/513 ซ. อาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 44 ห้อง ซี ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
03/05/2553
31/12/2564
434
316/10 ซ. ชั้น 1-3 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/05/2553
31/12/2564
435
1249/205 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 31 ห้อง จี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/05/2553
31/12/2564
436
1249/205 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 31 ห้อง จี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/05/2553
31/12/2564
437
180 ซ. ตลาดหลวง (เจริญกรุง 44) ย. - ต.บางรัก อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/06/2553
31/12/2564
438
1249/79 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/06/2553
31/12/2564
439
557/2-3 ซ. สีลม 11 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/06/2553
31/12/2564
440
919/607 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 51 ห้อง 5104 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/06/2553
31/12/2564
441
1249/104 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 เอ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/06/2553
31/12/2564
442
100/11 ซ. - ย. - ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/06/2553
31/12/2564
443
388 ซ. อาคารสีดา ชั้น 7 ห้อง 703 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/06/2553
31/12/2564
444
9 ซ. - ย. - ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/06/2553
31/12/2564
445
110 ซ. ปราโมทย์ 3 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
14/07/2553
31/12/2564
446
14 ซ. ปราโมทย์ 3 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/07/2553
31/12/2564
447
7,9,16,18,20 ซ. - ย. - ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/07/2553
31/12/2564
448
919/300-301 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 23 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/07/2553
31/12/2564
449
64/15 ชั้น 2 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/07/2553
31/12/2564
450
1249/93 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9เอ ห้อง บี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/08/2553
31/12/2564
451
354-356 ซ. ซอย 1 ชั้น 1-2 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/08/2553
31/12/2564
452
919/289 ซ. ซอยสีลม19 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 22 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/08/2553
31/12/2564
453
8/1 ซ. - ย. - ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/08/2553
31/12/2564
454
1249/101 ซ. อาคารเจมสทาวเวอร์ ชั้น 10 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/08/2553
31/12/2566
455
41 ซ. อ่อนนุช 65 แยก 2 ย. - ต.ประเวศ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/08/2553
31/12/2564
456
919/378 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
16/08/2553
31/12/2564
457
919/342 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 27 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/08/2553
31/12/2564
458
96 ซ. - ย. - ต.วังบูรพาภิรมย์ อ.พระนคร
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
23/08/2553
31/12/2564
459
1249/210 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 34 ห้อง อี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
16/09/2553
31/12/2564
460
1249/144 ซ. อาคารเจมสทาวเวอร์ ชั้น 16 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/10/2553
31/12/2564
461
392/4-5 ซ. - ย. - ต.คลองเตย อ.คลองเตย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/10/2553
31/12/2564
462
255-257 ซ. - ย. - ต.สัมพันธวงศ์ อ.สัมพันธวงศ์
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
18/10/2553
31/12/2564
463
322/33 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 15 ห้อง เอ ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/10/2553
31/12/2564
464
388 ซ. อาคารสีดา ชั้น 4 ห้อง 401 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/10/2553
31/12/2564
465
555 ซ. โชคชัยจงจำเริญ ย. - ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/10/2553
31/12/2564
466
919/514 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 44 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/10/2553
31/12/2564
467
35/66 ซ. - ย. - ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/10/2553
31/12/2564
468
149/7 ซ. ตรีรัตน์ 12 ย. - ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
11/11/2553
31/12/2564
469
57,57/1-5 ซ. อ่อนนุช 17 แยก 16 ย. - ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
23/11/2553
31/12/2564
470
919/364 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 29 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/12/2553
31/12/2566
471
1249/9. ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 1 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/01/2554
31/12/2564
472
1252 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
หอการค้าไทย
05/01/2554
16/08/2565
473
322/46 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 20 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/01/2554
31/12/2564
474
392/18-19 ซ. - ย. - ต.คลองเตย อ.คลองเตย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/01/2554
31/12/2564
475
1249/208 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 33 ห้อง เอ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/01/2554
31/12/2564
476
919/373 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 29 ห้อง 373 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/02/2554
31/12/2564
477
87/102 ซ. - ย. - ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/02/2554
31/12/2564
478
130/7,8,9 ซ. - ย. - ต.วังบูรพาภิรมย์ อ.พระนคร
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
16/02/2554
31/12/2564
479
2/1 ซ. นราธิวาสราชนครินทร์ 10 ย. - ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/02/2554
31/12/2564
480
110,112 ซ. พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ย. - ต.บางบอน อ.-
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/02/2554
31/12/2564
481
1123-1125 ซ. - ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/03/2554
31/12/2564
482
359,361 ซ. พระรามที่ 2 ซอย 51 ย. - ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/03/2554
31/12/2564
483
44/3 ซ. ปราโมทย์ 2 ชั้น 2 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
24/03/2554
31/12/2564
484
338 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/03/2554
31/12/2564
485
919/474 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 40 ห้อง บี ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
31/03/2554
31/12/2564
486
348 ซ. - ย. - ต.บ้านบาตร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
25/04/2554
31/12/2564
487
111 ซ. - ย. - ต.ยานนาวา อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/04/2554
31/12/2564
488
919/1 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 306 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/04/2554
31/12/2565
489
1249/205 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 31 ห้อง เอ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/04/2554
31/12/2565
490
43 ซ. - ย. - ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
29/04/2554
31/12/2564
491
431 ซ. ประดู่ 1 ย. - ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/05/2554
31/12/2564
492
919/326 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/05/2554
31/12/2564
493
322/51 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 21 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
31/05/2554
31/12/2565
494
322/13 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 10 ห้อง เอฟ ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/06/2554
31/12/2564
495
30-38 ซ. อาคารเค.บี.เอส. ชั้น 2 ห้อง 207 ซอยมเหสักข์ 3 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/06/2554
31/12/2564
496
410/16-17 ซ. - ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/06/2554
31/12/2564
497
101/3 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
22/06/2554
31/12/2564
498
160/94 ซ. อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 10 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
29/06/2554
31/12/2564
499
919/365 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 29 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/06/2554
31/12/2565
500
459 ซ. - ย. - ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/07/2554
31/12/2564
501
919/593 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น47 ห้อง 4711 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/07/2554
31/12/2564
502
1249/96,1249/97. ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/07/2554
31/12/2564
503
919/290 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 22 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/07/2554
31/12/2564
504
919/612-613 ซ. อาคาคจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 51 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/07/2554
31/12/2564
505
99 ซ. อาคารปิยะมิตร ชั้น 5 ห้อง 504 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/07/2554
31/12/2564
506
131-133-133/1-3 ซ. ปราโมทย์ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/08/2554
31/12/2564
507
60/5 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/08/2554
31/12/2564
508
314 ซ. อาคารปยะและมุตร ชั้น 6 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/08/2554
31/12/2564
509
11/1 ซ. ไวตี ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/08/2554
31/12/2565
510
30,32,34,36,38 ซ. อาคาร เค.บี.เอส ชั้น 3 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/09/2554
31/12/2564
511
1249/158 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ห้อง ซี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/09/2554
31/12/2564
512
99 ซ. อาคารปิยะมิตร ชั้น 4 ห้อง 403 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/09/2554
31/12/2564
513
55/1-4 ซ. - ย. - ต.บางกรวย อ.บางกรวย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/09/2554
31/12/2565
514
1249/215 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 36 ห้อง 215 ซี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/09/2554
31/12/2565
515
46/4 ซ. - ย. - ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/09/2554
31/12/2564
516
18 ซ. เพชรเกษม 77 แยก 4-7 ย. - ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/09/2554
31/12/2564
517
987 ซ. อาคารรามาจิวเวอร์รี่ ชั้น 5 ห้อง 503 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/11/2554
31/12/2564
518
919/229 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น18 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/12/2554
31/12/2564
519
2380/27 ซ. - ย. - ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/12/2554
31/12/2564
520
919/238 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 19 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/01/2555
31/12/2566
521
125 ซ. อ่อนนุช 59 ย. - ต.ประเวศ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/02/2555
31/12/2565
522
919/515 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 44 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/02/2555
31/12/2566
523
30-32-34-36 ซ. อาคารพูนมณี ชั้น 5 ห้อง 506 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/03/2555
31/12/2564
524
143/7 ซ. - ย. - ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/03/2555
31/12/2564
525
1249/151 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/03/2555
31/12/2564
526
322/33 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 16 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/04/2555
31/12/2564
527
1249/105 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/04/2555
31/12/2564
528
46/250 ซ. - ย. - ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/04/2555
31/12/2564
529
188 ซ. - ย. - ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/04/2555
31/12/2564
530
1249/204 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31 ห้อง อี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/05/2555
31/12/2564
531
483 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/05/2555
31/12/2564
532
322/33 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 15 ห้อง อี ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/05/2555
31/12/2564
533
31/3 ซ. ไวตี ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/06/2555
31/12/2564
534
1249/185 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 26 ห้อง 185 ซี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/06/2555
31/12/2564
535
1249/150 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 17 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/06/2555
31/12/2564
536
919/262 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 20 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/06/2555
31/12/2564
537
202,204 ซ. มเหสักข์ 2 อาคารสิทธิกร ชั้น 1 ห้อง 103 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/06/2555
31/12/2564
538
1249/152,155 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/07/2555
31/12/2564
539
297 ซ. อาคารหวั่งหลี ชั้น 6 ห้อง 601 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/07/2555
31/12/2565
540
1249/161 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง fu ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/07/2555
31/12/2564
541
919/311 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 24 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
หอการค้าไทย
20/07/2555
18/05/2565
542
919/486 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 41 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
24/07/2555
31/12/2564
543
1249/156,158 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ห้อง เอ็น,เอฟ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/08/2555
31/12/2564
544
919/382 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 30 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/08/2555
31/12/2566
545
919/389 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/09/2555
31/12/2565
546
919/460 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 38 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/10/2555
31/12/2564
547
2823/3 ซ. - ย. - ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/10/2555
31/12/2564
548
1249/159 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ห้อง เอ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/10/2555
31/12/2564
549
99 ซ. อาคารปิยะมิตร ชั้น 4 ห้อง 402 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
31/10/2555
31/12/2564
550
13,15,17,19 ซ. อาคารธิติเนศ ย. - ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/11/2555
31/12/2564
551
1249/77 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/01/2556
31/12/2564
552
31 ซ. - ย. - ต.มีนบุรี อ.มีนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/01/2556
31/12/2564
553
64/41 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
31/01/2556
31/12/2564
554
1249/197,198,199 ซ. อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 29 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/02/2556
31/12/2565
555
246/4 ซ. - ย. - ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/02/2556
31/12/2564
556
322/17. ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 11 ห้อง 5 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
13/02/2556
31/12/2564
557
308 ซ. อาคารมานะพันธ์ ชั้น 1 ห้อง 2 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/03/2556
31/12/2564
558
44/3 ซ. ปราโมทย์2 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
05/03/2556
31/12/2564
559
18/22 ซ. วิภาวดีรังสิต 38 ย. - ต.ลาดยาว อ.จตุจักร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/03/2556
31/12/2566
560
1249/180 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 25 ห้อง บี1 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/04/2556
31/12/2564
561
919/313 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 24 ห้อง 313 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/04/2556
31/12/2564
562
352/21 ซ. กรุงธนบุรี 4 ชั้น 3 ย. - ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/04/2556
31/12/2564
563
41/15-17 ซ. อาคารมณีทรัพย์ 1 ซอยสีลม 19 ชั้น 2 ห้อง 201 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/04/2556
31/12/2564
564
919/531 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 45 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
19/04/2556
31/12/2564
565
1249/157 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ห้องไอและห้องจี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/04/2556
31/12/2564
566
1249/77 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/04/2556
31/12/2564
567
5/128 ซ. - ย. - ต.อรุณอมรินทร์ อ.บางกอกน้อย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/05/2556
31/12/2564
568
112/4 ซ. พระพินิจ ย. - ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/05/2556
31/12/2564
569
24/22 ซ. เพชรเกษม 112 ย. - ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
14/05/2556
31/12/2564
570
10 ซ. - ย. - ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/05/2556
31/12/2565
571
66/20 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/05/2556
31/12/2564
572
919/529 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 45 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/05/2556
31/12/2565
573
322/33 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 15 ห้อง อี-2 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/06/2556
31/12/2564
574
919/242 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 19 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/06/2556
31/12/2564
575
122 ซ. - ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/06/2556
31/12/2565
576
322/30 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 16 ห้อง เอ ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/06/2556
31/12/2564
577
15 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/06/2556
31/12/2564
578
110 ซ. ปราโมทย์ 3 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/06/2556
31/12/2564
579
352/21 ซ. กรุงธนบุรี 4 ชั้น 2 ย. - ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/07/2556
31/12/2564
580
110 ซ. ปราโมทย์ 3 อาคารเอ็มเควาย ชั้น 6 ห้อง 6เอ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/07/2556
31/12/2564
581
1249/103 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 10 ห้อง บี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/07/2556
31/12/2564
582
4-6 ซ. มเหสักข์ 3 อาคาร เจ เค ชั้น 5 ห้อง 505 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/07/2556
31/12/2564
583
388 ซ. อาคารสีดา ชั้น 6 ห้อง 603 เอ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/07/2556
31/12/2564
584
41/15-17 ซ. สีลม 19 อาคารมณีทรัพย์1 ชั้น 3 ห้อง 303-304 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/08/2556
31/12/2564
585
42/4-5 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/08/2556
31/12/2564
586
1249/218 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 38 ห้อง เอ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
27/08/2556
31/12/2564
587
1249/144 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 16 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/08/2556
31/12/2564
588
919/276 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 21 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/09/2556
31/12/2564
589
16/23 ซ. ลุงสอง ย. - ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/09/2556
31/12/2564
590
919/6 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/09/2556
31/12/2564
591
919/353 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั่น28 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/09/2556
31/12/2565
592
4 ซ. กรุงธนบุรี 5 ย. - ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
27/09/2556
25/09/2565
593
125/303 ซ. - ย. - ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/10/2556
31/12/2564
594
181/19 ซ. - ย. - ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/10/2556
31/12/2564
595
1511/72-73 ซ. เพชรเกษม 63 ย. - ต.หลักสอง อ.บางแค
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/10/2556
31/12/2564
596
919/551 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/10/2556
31/12/2564
597
36 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/10/2556
31/12/2564
598
919/194 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 15 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/10/2556
31/12/2564
599
160/160 ซ. อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 12 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/10/2556
31/12/2564
600
48/42 ซ. - ย. - ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/10/2556
31/12/2564
601
278 ซ. สีลม 22 อาคารรัศมีถาวร ชั้น 2 ห้อง 204 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/11/2556
31/12/2564
602
322/13 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 10 ห้อง เอ ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/12/2556
31/12/2564
603
79 ซ. สะพานยาว ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/12/2556
31/12/2564
604
410/100 ซ. อาคารดิเอ็กเว์คคิวทีฟเฮ้าส์ ชั้น 10 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
หอการค้าไทย
13/12/2556
10/09/2565
605
322/65 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 25 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/12/2556
31/12/2565
606
322/18 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 12 ห้อง บี ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/12/2556
31/12/2564
607
1249/133 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง บี-ซี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/12/2556
31/12/2565
608
322/48 ซ. - ย. - ต.ดินแดง อ.ดินแดง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/01/2557
31/12/2564
609
322/13ดี ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 10 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
07/02/2557
31/12/2564
610
388 ซ. อาคารสีดา ชั้น 7 ห้อง 706 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/02/2557
31/12/2564
611
919/511 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 43 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/02/2557
31/12/2564
612
919/322 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น25 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/02/2557
31/12/2565
613
8/2 ซ. สุขุมวิท 42 ย. - ต.พระโขนง อ.คลองเตย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/02/2557
31/12/2564
614
322/18 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 12 ห้อง เอ ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/03/2557
31/12/2564
615
1249/76 บี ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/04/2557
31/12/2565
616
1249/172 ซ. อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 23 ห้อง ซี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/04/2557
31/12/2564
617
1249/172 ซ. อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 23 ห้อง 172 เอ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/04/2557
31/12/2564
618
34/3 ซ. เจริญกรุง47/3 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/05/2557
31/12/2565
619
919/432-433 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 36 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/05/2557
31/12/2564
620
322/41,42,44 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 17,18 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/05/2557
31/12/2565
621
119/2 ซ. - ย. - ต.บางเลน อ.บางใหญ่
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/05/2557
31/12/2564
622
1249/133 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น14 ห้อง เอฟ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/05/2557
31/12/2564
623
1249/133 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง ดี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/06/2557
31/12/2564
624
1246/159 ซ. อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ห้อง จี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/07/2557
31/12/2564
625
1249/208 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 33 ห้อง 208ซี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/08/2557
31/12/2564
626
95 ซ. ชุมชนบางกอกน้อย ย. - ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/08/2557
31/12/2564
627
919/293 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 23 ห้อง 293 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/08/2557
31/12/2564
628
1249/78 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/09/2557
31/12/2564
629
155/36-39 ซ. - ย. - ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/09/2557
31/12/2564
630
58 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/09/2557
31/12/2564
631
202,204 ซ. มเหสักข์ 2 อาคารสิทธิกร ชั้น 1 ห้อง 103 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/09/2557
31/12/2564
632
1249/161 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง เอฟ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/09/2557
31/12/2564
633
384/8 ซ. - ย. - ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/10/2557
31/12/2564
634
1249/78 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ห้อง 78 เอ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/10/2557
31/12/2566
635
246 ซ. - ย. - ต.ตลาดยอด อ.พระนคร
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
29/10/2557
31/12/2564
636
11/18 ซ. - ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/11/2557
31/12/2564
637
8/17 ซ. สุขาภิบาล 2 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/11/2557
31/12/2564
638
56/4 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/11/2557
31/12/2564
639
1249/123-127 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 11 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/12/2557
31/12/2564
640
322/46 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 20 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/12/2557
31/12/2564
641
206 ซ. มเหสักข์ 2 อาคารสิทธิกร ชั้น 6 ห้อง 602 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/12/2557
31/12/2564
642
119-121 ซ. ศึกษาวิทยา (สาทรซอย 12) ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/12/2557
31/12/2564
643
148/274-277 ซ. - ย. - ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/01/2558
31/12/2564
644
666 ซ. - ย. - ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/01/2558
31/12/2565
645
98/15 ซ. รามคำแหง 94 ย. - ต.สะพานสูง อ.สะพานสูง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/01/2558
31/12/2564
646
5 ซ. 1 (เมืองเก่า) ย. - ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม
หอการค้าไทย
19/01/2558
31/12/2564
647
8 ซ. - ย. - ต.พระโขนง อ.คลองเตย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/01/2558
31/12/2564
648
322/20-21 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชัน 12 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/02/2558
31/12/2566
649
31/6 ซ. ไวตี ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/02/2558
31/12/2566
650
919/512 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 44 ห้อง เอ ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/02/2558
31/12/2564
651
919/1 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดฯ ชั้น 4 ห้อง 401 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/02/2558
31/12/2566
652
250 ซ. - ย. - ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/02/2558
31/12/2565
653
919/517 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 44 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/02/2558
31/12/2564
654
1249/218 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 38 ห้อง บี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
16/03/2558
31/12/2564
655
1249/60 เอช ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 8 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/03/2558
31/12/2564
656
1249/204 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 31 ห้อง ซี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/03/2558
31/12/2564
657
60/3 ซ. สุขาภิบาล2 ซอย31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/04/2558
31/12/2564
658
111/3 ซ. สุขุมวิท36(ซอยแสนสบาย) ย. - ต.คลองตัน อ.คลองเตย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/04/2558
31/12/2564
659
388 ซ. อาคารสีดา ชั้นที่ 6 ห้อง 609 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/04/2558
31/12/2564
660
94 ซ. สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ย. - ต.คลองเตยเหนือ อ.วัฒนา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/04/2558
31/12/2564
661
157 ซ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 ย. - ต.บุคคโล อ.ธนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/04/2558
31/12/2564
662
4-6 ซ. มเหสักข์ 3 อาคาร เจ.เค. ชั้น 1 ห้อง 101 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/04/2558
31/12/2564
663
410/93 ซ. อาคารดิเอ็กเช็คคิวทีฟเฮ้าส์ ชั้น 10 เอ (ชั้น 9) ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/04/2558
31/12/2564
664
98/15 ซ. แฟคตอรี่แลนด์ 2 ซอย 1 ย. - ต.ไร่ขิง อ.สามพราน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/05/2558
31/12/2564
665
82-84 ซ. เจริญนคร 45 ย. - ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/05/2558
31/12/2564
666
110 ซ. ปราโมทย์ อาคารเอ็ม เค วาย ชั้น 1 ห้อง1บี ย. - ต.สุริยวงศ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/05/2558
31/12/2564
667
4-6 ซ. อาคารเจ.เค. ชั้น 3 ห้อง 303 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/06/2558
31/12/2564
668
38 ซ. - ย. - ต.บางม่วง อ.บางใหญ่
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/06/2558
31/12/2564
669
919/499 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 42 ห้อง บี ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/06/2558
31/12/2564
670
1055/850 ซ. อาคารอาร์ซีเค ทาวเวอร์ ชั้น 36 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/06/2558
31/12/2564
671
157/45 ซ. - ย. - ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/07/2558
31/12/2564
672
128/1 ซ. วัดนครชื่นชุ่ม ย. - ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/07/2558
31/12/2564
673
919/442 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 37 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/07/2558
31/12/2564
674
26-28 ซ. - ย. - ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
28/07/2558
31/12/2564
675
919/528 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดฯ ชั้น 45 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/08/2558
31/12/2565
676
30-32-34-36 ซ. อาคารพูนมณี ชั้น 2 ห้อง 202 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/08/2558
31/12/2564
677
138/33 ซ. - ย. - ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
02/09/2558
01/09/2565
678
139 ซ. - ย. - ต.คลองใหม่ อ.สามพราน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/09/2558
31/12/2564
679
43/5 ซ. กระทุ่มล้ม 31 ย. - ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน
สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทย
04/09/2558
31/12/2564
680
555 ซ. โชคชัยจงจำเริญ ย. - ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/09/2558
31/12/2564
681
802/37 ซ. เจริญกรุง 107 แยก 28 ย. - ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/09/2558
31/12/2565
682
18/168 ซ. - ย. - ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
29/09/2558
31/12/2564
683
56/3 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/10/2558
31/12/2564
684
8/15,19-20 ซ. สุขาภิบาล2ซอย31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/11/2558
31/12/2564
685
202 ซ. อาคารสิทธิกร ชั้น 6 ห้อง 604 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/11/2558
31/12/2564
686
223/22 ซ. พุทธโอสถ อาคารนวรัตน์แมนชั่น ชั้น 7 ห้อง 7ไอ ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/12/2558
31/12/2565
687
179 ซ. - ย. - ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/01/2559
31/12/2564
688
297 ซ. อาคารหวั่งหลี ชั้น 6 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/01/2559
31/12/2564
689
112 ซ. ปราโมทย์ 2 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/01/2559
31/12/2565
690
88/90 ซ. - ย. - ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/01/2559
31/12/2564
691
919/440 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดฯ ชั้นที่ 36 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/02/2559
31/12/2564
692
1055/714 ซ. อาคารสเตททาวเวอร์ (กรุงเทพ) ชั้น 33 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/02/2559
31/12/2564
693
919/425 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 35 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/02/2559
31/12/2564
694
14/14 ซ. - ย. - ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/02/2559
31/12/2564
695
919/255 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 20 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/02/2559
31/12/2564
696
15/6 ซ. - ย. - ต.ทวีวัฒนา อ.ทวีวัฒนา
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
04/03/2559
31/12/2564
697
30,32,34,36,38 ซ. มเหสักข์3 อาคารเค.บี.เอส ชั้น 1,ลอย ห้อง 105,เอ็ม2 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/03/2559
31/12/2564
698
919/225 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 17 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/03/2559
31/12/2564
699
1249/106 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชัน 9 เอ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/03/2559
31/12/2564
700
1249/196เอ ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 29 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
11/03/2559
31/12/2564
701
213/5 ซ. นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (โซนส่งออก) ย. - ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/03/2559
31/12/2564
702
1229/1-2 ซ. ชั้น 3 ห้อง 301 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/03/2559
31/12/2564
703
43 ซ. - ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/03/2559
31/12/2564
704
16 ซ. อาคารเค แอนด์ ไว ชั้น 8 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/03/2559
31/12/2564
705
1249/60จี ซ. อาคารเจมส์ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ห้อง จี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/04/2559
31/12/2564
706
348 ซ. จรัญสนิทวงศ์ 75 (แยก 10) ย. - ต.บางพลัด อ.บางพลัด
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/04/2559
31/12/2564
707
1249/94 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9เอ ห้อง 94 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/04/2559
31/12/2564
708
919/414-420 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 33 ห้อง บี ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/04/2559
31/12/2564
709
1249/211 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 34 ห้อง เอฟ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/04/2559
31/12/2564
710
51 ซ. - ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/04/2559
31/12/2564
711
44/2-5 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/04/2559
31/12/2564
712
1249/140 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น15 ห้อง เอ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/04/2559
31/12/2566
713
16/1 ซ. นราธิวาสราชนครินทร์ 8 ย. - ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/04/2559
31/12/2564
714
43/3 ซ. ตรอกเวท ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/04/2559
31/12/2564
715
62/3 ซ. ปราโมทย์ (เยซู) ชั้นที่ 3 ห้อง เอ็ม-02 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/05/2559
31/12/2564
716
56/1 ซ. ปราโมทย์ (เยซู) ชั้นล่าง ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/05/2559
31/12/2564
717
919/326 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 26 ห้อง 326ซี ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/05/2559
31/12/2564
718
88/9-10 ซ. - ย. - ต.ไร่ขิง อ.สามพราน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/05/2559
31/12/2564
719
1249/36 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 2 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/06/2559
31/12/2564
720
206 ซ. อาคารสิทธิกร ชั้น 3 ห้อง 302 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/06/2559
31/12/2564
721
297 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/06/2559
31/12/2564
722
297 ซ. อาคารหวั่งหลี ชั้น 6 ยูนิต อี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/06/2559
31/12/2564
723
436 ซ. - ย. - ต.พระโขนงเหนือ อ.วัฒนา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/07/2559
31/12/2564
724
119 ซ. อาคารบีไอเอส ชั้นที่ 9 ห้อง 9บี2 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/07/2559
31/12/2564
725
316/1 ซ. อาคารสีดา ชั้น 1 และชั้นลอย ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/07/2559
31/12/2564
726
147/1 ซ. - ย. - ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/07/2559
31/12/2564
727
202-204 ซ. มเหสักข์ 2 อาคารสิทธิกร ชั้น 8 ห้อง 803 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/07/2559
31/12/2566
728
919/1 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/07/2559
31/12/2564
729
52/5 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/08/2559
31/12/2564
730
155/3 ซ. - ย. - ต.ตลิ่งชัน อ.ตลิ่งชัน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/08/2559
31/12/2564
731
1249/82-83 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/08/2559
31/12/2564
732
16 ซ. อาคาร เคแอนด์วาย ชั้น 4 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/08/2559
31/12/2564
733
72 ซ. - ย. - ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/08/2559
31/12/2564
734
919/236 ซ. อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเอตร์ ชั้น 18 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/08/2559
31/12/2565
735
56,58 ซ. - ย. - ต.ประเวศ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/08/2559
31/12/2564
736
225 ซ. - ย. - ต.ศาลาธรรมสพน์ อ.ทวีวัฒนา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/08/2559
31/12/2564
737
2 ซ. อนามัยงามเจริญ 28 ย. - ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
01/09/2559
31/12/2564
738
1249/200 ซ. อาคารเจมส์เทาวเวอร์ ชั้น 30 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/10/2559
31/12/2564
739
919/423 ซ. อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 35 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/11/2559
31/12/2564
740
307 ซ. รัชดาภิเษก6 ย. - ต.บุคคโล อ.ธนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/11/2559
31/12/2564
741
919/408 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 32 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/12/2559
31/12/2566
742
919/1 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดฯ ชั้น 2 ห้อง 207 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/12/2559
31/12/2564
743
119 ซ. อาคารบีไอเอส ชั้น 3 ห้อง 3บี2,3 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/12/2559
31/12/2564
744
322/31 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 15 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/12/2559
31/12/2565
745
35 ซ. - ย. - ต.ตลิ่งชัน อ.ตลิ่งชัน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/12/2559
31/12/2564
746
87 ซ. สุขุมวิท 12 ย. - ต.คลองเตย อ.คลองเตย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/01/2560
31/12/2564
747
919/1 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดฯ ชั้น 4 ห้อง 403บี ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/01/2560
31/12/2565
748
33 ซ. กรุงเทพกรีฑา 7 ย. - ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
26/01/2560
31/12/2564
749
1249/183 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 25 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/02/2560
31/12/2564
750
322/18 ซ. สุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 12 ห้อง ซี ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
หอการค้าไทย
10/02/2560
21/04/2565
751
114,116 ซ. อาคารสิทธิกร ชั้น 3 ห้อง 303 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/02/2560
31/12/2565
752
25,27 ซ. - ย. - ต.บวรนิเวศ อ.พระนคร
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
24/02/2560
31/12/2564
753
919/368 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 29 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
24/02/2560
31/12/2564
754
228/20 ซ. - ย. - ต.วัดราชบพิธ อ.พระนคร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/03/2560
31/12/2564
755
1249/131 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/03/2560
31/12/2564
756
919/221 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 17 ห้อง เอฟ ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/03/2560
31/12/2564
757
5/3 ซ. ตำบีซา(ก๊อดเช่) ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/03/2560
31/12/2564
758
13,15-17 ซ. เจริญนคร 49 ย. - ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/03/2560
31/12/2564
759
4-6 ซ. มเหสักข์ 3 อาคาร เจ เค ห้อง 203 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/03/2560
31/12/2564
760
230/6 ซ. กรุงธนบุรี 6 ย. - ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/03/2560
31/12/2564
761
30-38 ซ. อาคารเค.บี.เอส.อิมปอร์ตฯ ชั้น 1 ห้อง 101 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/03/2560
31/12/2565
762
66/57-63 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/04/2560
31/12/2564
763
1249/133 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง เอ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/04/2560
31/12/2564
764
11/38 ซ. - ย. - ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี
หอการค้าไทย
20/04/2560
28/02/2565
765
5/17 ซ. ตำบีซา ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/04/2560
31/12/2564
766
410/76ช9 ซ. อาคารดิเอ็กเซ็คคิวทีฟ เฮ้าส์ ชั้น 8 (9เอ) ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/04/2560
31/12/2564
767
97/3 ซ. - ย. - ต.ละหาร อ.บางบัวทอง
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
28/04/2560
31/12/2564
768