ทั่วโลก
 
 
 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน
แนะนำจังหวัดน่าน
ผลการจัดเก็บ
กระดานข่าว
กระดานถามตอบ
ภาพกิจกรรม
แผนผังเวปไซท์


01/04/2564 # สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน !! ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี !!


09/02/2564 # สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่านดำเนินโครงการสอนภาษีสำหรับเยาวชน ปีภาษี 2564 ณ โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน 9 กุมภาพันธ์ 2564

26/01/2564 # สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน !! ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) !!ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) !!ประกาศเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) !!ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) !!

25/11/2563 # สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน !! ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) !! !! เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) !! !! ผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) !!

10/09/2563 # สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน !! ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาพนักงานขับรถยนต์ !! !! เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาพนักงานขับรถยนต์ !! !! ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาพนักงานขับรถยนต์ !! สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน !! ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและดูแลสวนหย่อมประจำสำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน !! !! เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบริการรักษาความสะอาดและดูแลสวนหย่อมประจำสำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน !! !! ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบริการบริการรักษาความสะอาดและดูแลสวนหย่อมประจำสำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน !!

07/05/2563 # ท่านศศิธร ตรีตราพันธ์ ท่านสรรพากรพื้นที่น่าน พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563

28/03/2563 # สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน ขอบคุณท่านน.สพ. อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่านได้นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่านร่วมกับด่านกักกันสัตว์น่าน ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อรอบๆอาคารและบริเวณด้านนอกและในอาคารสำนักงานให้ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ ผู้ช่วยชาตรี อินทรวิเศษ และเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารให้การต้อนรับคณะท่านปศุสัตว์จังหวัดน่าน

15/02/2563 # สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน นำโดย ท่านศศิธร ตรีตราพันธ์ ท่านสรรพากรพื้นที่น่าน เข้ารับการอบรมหลักสูตร “จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904” ฟังการบรรยาย “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน ชั้น 4 15 กุมภาพันธ์ 2563

31/01/2563 # นางสาวศศิธร ตรีตราพันธ์ ท่านสรรพากรพื้นที่น่าน ได้ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและผลการตรวจราชการของ คณะงานตรวจราชการ 6 ดำเนินการตรวจราชการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน ตั้งแต่วันที่ 27-31 มกราคม 2563

05/12/2562 # นางสาวศศิธร ตรีตราพันธ์ สรรพากรพื้นที่น่าน นำข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่น่านเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ข่วงเมืองน่าน และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน

23/10/2562 # นางสาวศศิธร ตรีตราพันธ์ สรรพากรพื้นที่น่านพร้อมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรพื้นที่น่านเข้าร่วมพิธีวันปิยะมหาราช 2562

22/10/2562 # นางสาวศศิธร ตรีตราพันธ์ สรรพากรพื้นที่น่านพร้อมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรพื้นที่น่านเข้าร่วมกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 โดยร่วมกันจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งต้นไม้ ณ บริเวณรอบรั้วของอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน

14/05/2562 # นางกมลรรจน์ สิกเสน สรรพากรพื้นที่น่าน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

23/04/2562 # วันนี้ 23 เม.ย.62 เวลา 07.00 น. สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่านได้จัดสภากาแฟ ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยมี นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานฯ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ทหาร อัยการ ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าร่วมงานเพื่อพบปะหารือข้อราชการตลอดจนประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน

22/02/2562 # รักบ้าน ร่วมใจ ให้ภาษี VIDEO YouTube

04/02/2562 # สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่านรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร ##### รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ##### ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

# สาระน่ารู้เบื้องต้นของผู้เสียภาษีอากร #สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่านดำเนินโครงการสอนภาษีสำหรับเยาวชน ปีภาษี 2564 ณ โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน 9 กุมภาพันธ์ 2564คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สำนักงานบัญชีตัวแทน กรอบการเจรจาภาษีซ้อน ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
ภาษีอิเล็กทรอนิกส์ สรรพากรสัมพันธ์ ROH สรรพากรสาส์น SMEs
1161 RD Call Center RD AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพากร e-tax info เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
แนะนำเว็บไซต์

 
 
 

ข้อมูล .pdf จะต้องใช้ Acrobat reader เปิด

 

Navigator :  สรรพากรพื้นที่น่าน

ปิดหน้าต่างนี้ [X]