ทั่วโลก
 
 
 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน
แนะนำจังหวัดน่าน
ผลการจัดเก็บ
กระดานข่าว
กระดานถามตอบ
ภาพกิจกรรม
แผนผังเวปไซท์


25/11/2563 # สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน !! ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) !! !! เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) !! !! ผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) !!

10/09/2563 # สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน !! ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาพนักงานขับรถยนต์ !! !! เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาพนักงานขับรถยนต์ !! !! ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาพนักงานขับรถยนต์ !! สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน !! ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและดูแลสวนหย่อมประจำสำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน !! !! เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบริการรักษาความสะอาดและดูแลสวนหย่อมประจำสำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน !! !! ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบริการบริการรักษาความสะอาดและดูแลสวนหย่อมประจำสำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน !!

07/05/2563 # ท่านศศิธร ตรีตราพันธ์ ท่านสรรพากรพื้นที่น่าน พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563

28/03/2563 # สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน ขอบคุณท่านน.สพ. อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่านได้นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่านร่วมกับด่านกักกันสัตว์น่าน ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อรอบๆอาคารและบริเวณด้านนอกและในอาคารสำนักงานให้ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ ผู้ช่วยชาตรี อินทรวิเศษ และเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารให้การต้อนรับคณะท่านปศุสัตว์จังหวัดน่าน

15/02/2563 # สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน นำโดย ท่านศศิธร ตรีตราพันธ์ ท่านสรรพากรพื้นที่น่าน เข้ารับการอบรมหลักสูตร “จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904” ฟังการบรรยาย “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน ชั้น 4 15 กุมภาพันธ์ 2563

31/01/2563 # นางสาวศศิธร ตรีตราพันธ์ ท่านสรรพากรพื้นที่น่าน ได้ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและผลการตรวจราชการของ คณะงานตรวจราชการ 6 ดำเนินการตรวจราชการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน ตั้งแต่วันที่ 27-31 มกราคม 2563

05/12/2562 # นางสาวศศิธร ตรีตราพันธ์ สรรพากรพื้นที่น่าน นำข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่น่านเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ข่วงเมืองน่าน และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน

23/10/2562 # นางสาวศศิธร ตรีตราพันธ์ สรรพากรพื้นที่น่านพร้อมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรพื้นที่น่านเข้าร่วมพิธีวันปิยะมหาราช 2562

22/10/2562 # นางสาวศศิธร ตรีตราพันธ์ สรรพากรพื้นที่น่านพร้อมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรพื้นที่น่านเข้าร่วมกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 โดยร่วมกันจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งต้นไม้ ณ บริเวณรอบรั้วของอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน

14/05/2562 # นางกมลรรจน์ สิกเสน สรรพากรพื้นที่น่าน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

23/04/2562 # วันนี้ 23 เม.ย.62 เวลา 07.00 น. สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่านได้จัดสภากาแฟ ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยมี นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานฯ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ทหาร อัยการ ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าร่วมงานเพื่อพบปะหารือข้อราชการตลอดจนประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน

22/02/2562 # รักบ้าน ร่วมใจ ให้ภาษี VIDEO YouTube

04/02/2562 # สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่านรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร ##### รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ##### ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

# สาระน่ารู้เบื้องต้นของผู้เสียภาษีอากร #สรรพากรพื้นที่น่าน จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563


สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน นำโดย ท่านศศิธร ตรีตราพันธ์ ท่านสรรพากรพื้นที่น่าน เข้ารับการอบรมหลักสูตร “จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904” ฟังการบรรยาย “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย


สรรพากรน่านวันจัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562
คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สำนักงานบัญชีตัวแทน กรอบการเจรจาภาษีซ้อน ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
ภาษีอิเล็กทรอนิกส์ สรรพากรสัมพันธ์ ROH สรรพากรสาส์น SMEs
1161 RD Call Center RD AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพากร e-tax info เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
แนะนำเว็บไซต์

 
 
 

ข้อมูล .pdf จะต้องใช้ Acrobat reader เปิด

 

Navigator :  สรรพากรพื้นที่น่าน

ปิดหน้าต่างนี้ [X]