เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
The Regional Revenue Office 10
         
     
         
 
  รายงานงบการเงิน สำนักงานสรรพากรภาค 10 ปีงบประมาณ 2563 
  ระบบ e- Withholding TAX ผ่านระบบสถาบันการเงิน ลดอัตราภาษีเหลือ 2% 
  แจ้งย้ายที่ทำการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครพนม
  กรมสรรพากรเข้ม ออก-ใช้ใบกำกับภาษีปลอมมีสิทธิติดคุก
  กรมสรรพากรร่วมกับสมาคมธนาคารไทยอำนวยความสะดวกผู้ฝากเงิน 
 ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมอัตลักษณ์กรมสรรพากร
   ของสำนักงานสรรพากรภาค 10
 สรรพากรแนะนำวิธีรับเงินภาษีคืนปี 2561
 ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฏหมาย e-payment
 10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับธุรกรรมลักษณะเฉพาะ
ขอเชิญเพิ่ม LineID เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
 มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร 
 ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์(e-Donation) 
 
 
 
 ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
 ระบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์(e-Donation)
 ผ่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 ยื่นแบบผ่าน Rd Smart Tax Application
 สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี
 บริการให้ความรู้เรื่องการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ณ สถานประกอบการ
 ยื่นแบบด้วยสื่อฝากไฟล์ออนไลน์
 ยื่น บช.1 ตามประกาศ ป.ป.ช.
 
 
 
 
 สานสัมพันธ์ กีฬาฮาเฮ สำนักงานสรรพากรภาค 10 
 HackaTAX คืออะไร..? 
 กิจกรรม "ม่วนซื่น ชื่นบาน สงกรานต์ บ้านเฮา" 10 เมษายน 2562 
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ธรรมะกับการทำงาน" 29 มีนาคม 2562
 
 
 
 Live งานเปิดตัว ระบบ "E-Withholding TAX" 27 ตุลาคม 2563 
 ติดตามข่าวสารของสำนักงานสรรพากรภาค 10 ทาง Facebook 
 สำนักงานสรรพากรภาค 10 รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กร
    และอำเภอคุณธรรมต้นแบบดีเด่น ปี พ.ศ. 2562
 กลยุทธ์ D2RIVE ของกรมสรรพากรคืออะไร
 TAXTalks 2 : Digital Services for Business Enterprise
 
 
สท.บึงกาฬ สท.หนองบัวลำภู สท.ขอนแก่น สท.อุดรธานี สท.เลย สท.หนองคาย สท.มหาสารคาม สท.ร้อยเอ็ด สท.กาฬสินธุ์ สท.สกลนคร สท.นครพนม สท.มุกดาหาร
 
         
 
 อธิบดีกรมสรรพากรพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรภาค 10
    และ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี วันที่ 25 กันยายน 2563
 
 สำนักงานสรรพากรภาค 10 จัดอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
    โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์"
    วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี
 สำนักงานสรรพากรภาค 10 จัดกิจกรรมปีใหม่ 2563 โดยสักการะสิ่งศักสิทธิ์ประจำสำนักงาน
    ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป และผู้บริหารร่วมอวยพรปีใหม่แก่สรรพากรภาค 10
    วันที่ 8 มกราคม 2563 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 10
 สำนักงานสรรพากรภาค 10 จัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬา "สานสัมพันธ์ กีฬาฮาเฮ สภ.10"
    เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสุขในองค์กร วันที่ 8 มกราคม 2563
 
 
 
 
     
         
 
     
      จำนวนผู้เข้าชม    

Last update :
 Wednesday, December 2, 2020

 
หน้าหลัก English แผนผังเว็บไซต์ แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อกรมสรรพากร