:: สำนักงานสรรพากรภาค 4 ::
         
 


   
  ที่ตั้ง
   

๒๐๙ หมู่ ๖ ถนนชัยนาท-เขื่อนเจ้าพระยา ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ๑๗๐๐๐

           
  ติดต่อ สท.ชัยนาท
    โทร.๐-๕๖๔๑-๒๑๕๘ ,๐-๕๖๔๑-๓๐๔๒

 
 
     
 

 
     

Last update : Tuesday, May 7, 2019