:: สำนักงานสรรพากรภาค 4 ::
         
 


   
  ที่ตั้ง
   

ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐

           
  ติดต่อ สท.ลพบุรี
    โทร.๐-๓๖๗๗-๐๑๙๔-๕ , โทรสาร ๐-๓๖๗๗-๐๑๙๒

 
 
     
 

 
     

Last update : Tuesday, May 7, 2019