:: สำนักงานสรรพากรภาค 4 ::
         
 


   
  ที่ตั้ง
   

๑๒๓ หมู่ ๓ ตำบลคลองสวนพลู ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

           
  ติดต่อ สท.พระนครศรีอยุธยา ๑
    โทร.๐-๓๕๓๓-๖๕๖๘ ,๐-๓๕๓๓-๕๗๕๔

 
     
 

 
     

Last update : Tuesday, May 7, 2019