:: สำนักงานสรรพากรภาค 4 ::
         
 


  ที่ตั้ง
   

๒๐/๗๒ หมู่ ๑๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐

           
  ติดต่อ สท.ปทุมธานี ๒
    โทร.๐-๒๕๒๙-๔๗๕๐ - ๗, ๐-๒๕๒๙-๔๗๖๒ - ๓
    โทร.๐-๒๕๒๙-๔๗๗๒ - ๗๔

 
 
     
 

 
     

Last update : Tuesday, May 7, 2019