:: สำนักงานสรรพากรภาค 4 ::
         
 


   
  ที่ตั้ง
   

เลขที่ ๓๘/๒ หมู่ที่ ๑ ถนนปทุมธานี-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐

           
  ติดต่อ สท.ปทุมธานี ๑
    โทร.๐-๒๕๖๗-๔๘๙๑ ,๐-๒๙๗๙-๕๘๐๑

 
 
     
 

 
     

Last update : Tuesday, May 7, 2019