:: ประมวลภาพโครงการสัมมนา ::
หลักสูตร "การคำนวณกำไรสุทธิของนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)" และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีที่ถูกต้อง
ณ โรงแรมอยุธยา แกรนด์โฮเต็ล
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 
นำขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
ผู้รับผิดชอบ :: อรุณศรี พรมณี