:: ประมวลภาพกิจกรรม ::
สัมมนาเรื่อง “มาตรการบัญชีเล่มเดียว และการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs”
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม  โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
สำนักงานสรรพากรภาค 4 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนา “มาตรการบัญชีเล่มเดียว และการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.05 น. โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิด มีบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าร่วม 351 ราย ผู้เข้าร่วมสัมมนา 630 คน
 
 
 
นำขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้รับผิดชอบ :: 21278 6