เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


line
 


โครงการอบรมหลักสูตร “สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ณ ห้องประชุมสมุทรสามัคคี อบจ.สมุทรสงคราม
เมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

 

WHT

 


นางสิริมา สุดลาภา สรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด
ร่วมกันนำต้นดาวเรืองที่ปลูก ประดับบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร
ตามโครงการ "ดาวเรืองเหลืองที่สรรพากร พร้อมจิตน้อมถวายดอกไม้จันทน์" วันที่ 25 ตุลาคม 2560

เตรียมกล้าดาวเรือง

 


กิจกรรม "ภูมิใจ ธงไตรรงค์ ธงชาติไทย"
เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
โดย นางสาวจิราภา เอี้ยวสกุลรัตน์ สรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัด
ร่วมเคารพธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 2560
ณ บริเวณด้านหน้าเสาธง สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ธงชาติไทย

 


กิจกรรม "Good Idea" ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
ตามโครงการ "ปณิธานความดี ปีมหามงคล" ระยะที่ 3 (มกราคม - ธันวาคม 2560)วันที่ 5 - 6 กันยายน 2560
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
Good Idea

ว่าที่ ร.ต. เกรียงชัย ธันวานนท์ สรรพากรภาค 6
เข้าเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงครามและสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยมีสรรพากรพื้นที่ สรรพากรอำเภอ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560

สภ.6 เข้าเยี่ยม

กิจกรรมเตรียมต้นกล้าดาวเรือง
ตามโครงการ "ดาวเรืองเหลืองที่สรรพากร พร้อมจิตน้อมถวายดอกไม้จันทน์"
วันที่ 17 สิงหาคม 2560
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

เตรียมกล้าดาวเรือง

การแข่งขันตอบปัญหาภาษี "รางวัลรัษฎากรพิพัฒน์ นักจัดเก็บภาษีพันธ์แท้ ครั้งที่ 3" ของสำนักงานสรรพากรภาค 6
ณ โรงแรม ไมด้า ทราวดี แกรนด์ นครปฐม วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การแข่งขันตอบปัญหาภาษี

 

โครงการ "การให้ความรู้เรื่องภาษีอากรสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม"
ณ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล) วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์


โครงการ "ความร่วมมือกับสำนักงานบัญชี เพื่อการแนะนำด้านภาษีอากรที่มีคุณภาพ"
ณ ห้องประชุม2 ชั้น 4 อาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์


ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สท.สมุทรสงคราม และสส.ในสังกัด
ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระหว่างเดือน มิถุนายน - กันยายน 2560

ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์


กิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560"
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สท.สมุทรสงคราม และ สส.ในสังกัด
ร่วมกันปลูกต้นจิกทะเลด้านข้างอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม วันที่ 24 เมษายน 2560

วันต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2560

 


นางสาวจิราภา เอี้ยวสกุลรัตน์ สรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
และ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สท.สมุทรสงคราม และ สส.ในสังกัด
ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ เพื่อความเป็นศิริมงคล วันที่ 12 เมษายน 2560

สรงน้ำพระในวันสงกรานต์ 2560

 


"RD Mobile Service"ออกให้บริการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ผ่านอินเทอร์เน็ต
บนรถบริการเคลื่อนที่ เดือนมีนาคม 2560 บริเวณสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
และนำบริการออกหน่วยเคลื่อนที่กับจังหวัดสมุทรสงคราม

RD Mobile Service


ผู้ตรวจราชการ กรมสรรพากร งานตรวจราชการ ตร.5 และคณะ ข้าตรวจราชการ
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด
ระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2560

ตร.5 ตรวจราชการ

 


ท่านสรรพากรพื้นที่สมุทรสงครามพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สท.สมุทรสงคราม
ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

ถวายอาลัย

 

ท่านสรรพากรพื้นที่สมุทรสงครามพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สท.สมุทรสงคราม
ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิการยน 2559

ถวายอาลัย

 

ท่านสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สท.สมุทรสงคราม
ร่วมลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559

ลงนามถวายอาลัย


ภาพกิจกรรม ผู้ตรวจราชการกรม งานตรวจราชการ 1พร้อมทั้งคณะ
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงครามและสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด เมื่อวันที่ 1 - 7 มิถุนายน 2560

1


ภาพกิจกรรม ผู้ตรวจราชการกรม งานตรวจราชการ 1 พร้อมทั้งคณะ
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงครามและสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด เมื่อวันที่ 1 - 7 มิถุนายน 2560

1

นางสิริมา สุดลาภา สรรพากรพื้นที่สมุทรสงครามพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด
ร่วมทำความดี ในโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร
บริเวณดอนหอยหลอดและศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

ธงชาติไทย

 


นางสิริมา สุดลาภา สรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด
ร่วมกันนำต้นดาวเรืองที่ปลูก ประดับบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร
ตามโครงการ "ดาวเรืองเหลืองที่สรรพากร พร้อมจิตน้อมถวายดอกไม้จันทน์" วันที่ 25 ตุลาคม 2560

เตรียมกล้าดาวเรือง

 


กิจกรรม "ภูมิใจ ธงไตรรงค์ ธงชาติไทย"
เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
โดย นางสาวจิราภา เอี้ยวสกุลรัตน์ สรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัด
ร่วมเคารพธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 2560
ณ บริเวณด้านหน้าเสาธง สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ธงชาติไทย

 


กิจกรรม "Good Idea" ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
ตามโครงการ "ปณิธานความดี ปีมหามงคล" ระยะที่ 3 (มกราคม - ธันวาคม 2560)วันที่ 5 - 6 กันยายน 2560
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
Good Idea

ว่าที่ ร.ต. เกรียงชัย ธันวานนท์ สรรพากรภาค 6
เข้าเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงครามและสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยมีสรรพากรพื้นที่ สรรพากรอำเภอ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560

สภ.6 เข้าเยี่ยม

กิจกรรมเตรียมต้นกล้าดาวเรือง
ตามโครงการ "ดาวเรืองเหลืองที่สรรพากร พร้อมจิตน้อมถวายดอกไม้จันทน์"
วันที่ 17 สิงหาคม 2560
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

เตรียมกล้าดาวเรือง

การแข่งขันตอบปัญหาภาษี "รางวัลรัษฎากรพิพัฒน์ นักจัดเก็บภาษีพันธ์แท้ ครั้งที่ 3" ของสำนักงานสรรพากรภาค 6
ณ โรงแรม ไมด้า ทราวดี แกรนด์ นครปฐม วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การแข่งขันตอบปัญหาภาษี

 

โครงการ "การให้ความรู้เรื่องภาษีอากรสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม"
ณ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล) วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์


โครงการ "ความร่วมมือกับสำนักงานบัญชี เพื่อการแนะนำด้านภาษีอากรที่มีคุณภาพ"
ณ ห้องประชุม2 ชั้น 4 อาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์


ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สท.สมุทรสงคราม และสส.ในสังกัด
ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระหว่างเดือน มิถุนายน - กันยายน 2560

ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์


กิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560"
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สท.สมุทรสงคราม และ สส.ในสังกัด
ร่วมกันปลูกต้นจิกทะเลด้านข้างอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม วันที่ 24 เมษายน 2560

วันต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2560

 


นางสาวจิราภา เอี้ยวสกุลรัตน์ สรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
และ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สท.สมุทรสงคราม และ สส.ในสังกัด
ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ เพื่อความเป็นศิริมงคล วันที่ 12 เมษายน 2560

สรงน้ำพระในวันสงกรานต์ 2560

 


"RD Mobile Service"ออกให้บริการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ผ่านอินเทอร์เน็ต
บนรถบริการเคลื่อนที่ เดือนมีนาคม 2560 บริเวณสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
และนำบริการออกหน่วยเคลื่อนที่กับจังหวัดสมุทรสงคราม

RD Mobile Service


ผู้ตรวจราชการ กรมสรรพากร งานตรวจราชการ ตร.5 และคณะ ข้าตรวจราชการ
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด
ระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2560

ตร.5 ตรวจราชการ

 


ท่านสรรพากรพื้นที่สมุทรสงครามพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สท.สมุทรสงคราม
ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

ถวายอาลัย

 

ท่านสรรพากรพื้นที่สมุทรสงครามพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สท.สมุทรสงคราม
ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิการยน 2559

ถวายอาลัย

 

ท่านสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สท.สมุทรสงคราม
ร่วมลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559

ลงนามถวายอาลัย


ภาพกิจกรรม ผู้ตรวจราชการกรม งานตรวจราชการ 1พร้อมทั้งคณะ
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงครามและสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด เมื่อวันที่ 1 - 7 มิถุนายน 2560

1


ภาพกิจกรรม ผู้ตรวจราชการกรม งานตรวจราชการ 1 พร้อมทั้งคณะ
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงครามและสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด เมื่อวันที่ 1 - 7 มิถุนายน 2560

1


Last update :
 Monday, February 18, 2019