เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
สรุปข้อมูลสำคัญ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
ภารกิจและยุทธศาสตร์
ที่ตั้งสำนักงาน
หมายเลขโทรศัพท์ IP Phone
ทำเนียบสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
ผู้บริหารของสท.สมุทรสงคราม
โครงสร้างการบริหาร
พื้นที่รับผิดชอบ
กำหนดเวลายื่นแบบฯ
รายงานงบทดลอง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
จัดซื้อ-จัดจ้าง-ประกวดราคา
ปีงบประมาณปัจจุบัน
ปีงบประมาณที่แล้ว
งบประมาณ2559
งบประมาณ2558
งบประมาณ2557
งบประมาณ2556
งบประมาณ2555
งบประมาณ2554
งบประมาณ2552

Last update :
 Thursday, July 6, 2017