เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

ที่ตั้ง 204 หมู่ที่ 3 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 0-3471-1528, 0-3471-5357, 0-3471-5931,
0-3471-8539, 0-3471-5525 โทรสาร 0-3471-5615

แผนที่สนง.สรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
แผนที่สนง.สรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

Last update :
 Wednesday, August 9, 2017