เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
iamrd
intention
   
TaxGuide
คู่มือภาษีอากร
2564

Update : 13/07/2021

 คู่มือกองทุนรวม

Update : 24/06/2021

 กรมสรรพากรขยายเวลายื่น
ภ.ง.ด.90-91 Online ถึง 30 มิ.ย. 64
 

Update : 19/04/2021

 Disclosure Form คืออะไร ?
ใครมีหน้าที่ต้องยื่นบ้างนะ
 

Update : 18/03/2021

 ออกจากงานเราจะเสียภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง

Update : 10/03/2021

 ยกระดับความปลอดภัยของการให้บริการข้อมูล

Update : 06/03/2021

 คู่มือภาษีสำหรับ Youtuber & Influencer

Update :25/02/2021

 ขายเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าตามตลาดนัด
หรือไลฟ์สดขาย Online เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างไร ?

Update : 11/02/2021

 คนโสด คนมีคู่ เตรียมเอกสารให้พร้อม
ก่อนยื่นแบบฯ ปีภาษี 2563

Update : 10/02/2021

 ทำงาน Part Time ค่าจ้างเริ่มต้นเท่าไหร่
ต้องยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


 พ่อค้า แม่ค้า ขายของออนไลน์ ฟังทางนี้ !

Update : 19/01/2021

 สรรพากรปรับโฉม My Tax Account ใหม่


 เช็ครายการลดหย่อนภาษีปี 2563
ได้ที่นี่ครบถ้วนทุกรายการ


 เงินที่ได้รับจากโครงการคนละครึ่ง
และเราเที่ยวด้วยกัน ได้รับการยกเว้นภาษี
   

2563


กรมสรรพากรเชื่อมโยงข้อมูลกับ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
 e-Commerce
การทำธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


 อยากทำธุรกิจต้องรู้ภาษีอะไรบ้าง ?
www.taxliteracy.academy


 ยูทูเบอร์เสียภาษีอย่างไร ?


 มาตรการภาษีสรรพากร
ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 Up Date !!!
โปรแกรมใบแนบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
อัตราใหม่ 1.5% กรมสรรพากรสนับสนุนให้ทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน
TAX From Home
เพื่อร่วมป้องกันการกลับมาของ Covid-19 กรมสรรพากรพร้อมคืน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่าน PromptPay
(Q&A)


 ผู้ประกอบการทุกรายมีสิทธิ์
เลื่อนเวลานำส่ง ชำระภาษีและยื่นแบบฯ


 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2562
ขยายเวลายื่นภาษีถึง 31 ส.ค. 2563


 RD Intelligence Center 1161
ขยายเวลาทำการ ปีงบประมาณ 2563 ท่านสามารถเตรียมข้อมูลจากผู้ให้บริการ
ที่เชื่อมต่อ Open API เพื่อยื่นแบบ
ภ.ง.ด.91 ผ่าน RD Smart TAX ได้แล้ววันนี้


 สิทธิพิเศษขยายเวลายื่นแบบ
และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต


 คู่มือและคำแนะนำการยื่นแบบ


 ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
เบ็ดเสร็จเพียงคลิกเดียว!


 โครงสร้าง ภาษี ในประเทศไทย
 

2562


 Q&A
"ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ"


 วิธีเพิ่มเพื่อน Line
RD Intelligence 1161


 ขยายเวลายื่นแบบฯ และชำระภาษี
ในท้องที่น้ำท่วม บริจาคผ่าน QR Code อย่างไร
ได้ลดหย่อนภาษี


 จุดจบคนขายและคนซื้อใบกำกับภาษี
ที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย


 วิสาหกิจชุมชน
รู้ภาษีไว้..ได้เปรียบ2561

 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม
เกษตรชุมชน และทุนมนุษย์


 คนไทยได้อะไรจาก e-Payment

 มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร

คู่มือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 คู่มือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


 เรื่องง่ายๆ กับ e-Business


 อบรมสัมมนา 55 จังหวัดเมืองรอง
หักรายจ่ายได้ 2 เท่า


 บริจาคให้แก่สถาบันอุดมศึกษา
ได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 2 เท่า


 Angel Investor ลงทุนในหุ้น Startup
ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาทต่อปี


 55 จังหวัดท่องเที่ยวรอง..ได้ลดหย่อนภาษี


 ร้านค้าปลีก DD มีแต่ได้...กับได้


 คู่มือคิดภาษีอย่างง่ายด้วย
"สมุดต้นทุนประกอบอาชีพ" คู่มือภาษีเงินได้นิติบุคคลกับรายจ่ายต้องห้าม

2560


 เตรียมความพร้อมก่อนยื่นแบบ
ภ.ง.ด.90-91 ปีภาษี 2560


 ร้อยเรื่องลดหย่อน ปีภาษี 2560


 หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ผู้ประสบอุทกภัย ปีภาษี 2560


 ช่วยน้ำท่วมได้ทั้งบุญ
ได้ทั้งสิทธิ์ลดหย่อนภาษี 1.5 เท่า


  e-Tax Invoice & e-Receipt
และ e-Tax Invoice by Email


 มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สิทธิ และ หน้าที่

 CIT Corperate Income Tax

  คู่มือการหักภาษี ณ ที่จ่าย


  กิจการร้านทอง
ขายฝาก หรือ จำนำ ?


  โปรแกรมบัญชีอย่างง่าย
สำหรับผู้ประกอบการ SMEs


  เอกชนจ้างงานผู้สูงอายุ
หักภาษีได้ 2 เท่า


  ขยายเวลามาตรการภาษี
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน


  คู่มือภาษีอากร
ผู้ประกอบการนำเที่ยว


  คู่มือใบกำกับภาษี

2559


  เป็น Net-Idol ต้องรู้ภาษีให้ Real


  ภาษีที่ร้านค้า Online ต้องรู้


  คู่มือภาษีอากร
''ธุรกิจก้าวหน้า ร้านขายยาสู่สากล''


  คู่มือภาษีอากรสำหรับกิจการร้านทอง


  ความรู้เกี่ยวกับ
ภาษีการรับมรดก/ภาษีการรับให้


  คู่มือประชาชน
โดยคณะผู้บริหารการคลัง
ประจำจังหวัดสระบุรี


  คู่มือภาษีสำหรับ Start-Up


  คู่มือสำหรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ
ของกรมสรรพากร


  ภาษีอากรกับการลงทุนในหลักทรัพย์

2558


  การจัดทำบัญชี รายงานบัญชีพิเศษ
และการแจ้งข้อความ


  ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
ด้านการเงินการคลังเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน (พ.ศ. 2557 - 2560)


  คู่มือภาษีสำหรับผู้ประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  คู่มือยื่นแบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด.94

manual_CIT
  คู่มือภาษี ห้างหุ้นส่วนสามัญ
หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล

PIT_guidebook

  Personal Income Tax GuideBook

2557

wht_handbook

  คู่มือภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบบ้าน บ้าน


  คู่มือภาษีสำหรับวิสาหกิจชุมชน


  เสียภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง
เมื่อสามีและภรรยาประกอบกิจการร่วมกัน


  โครงสร้างภาษีในประเทศไทย


  ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของ
นักแสดงสาธารณะ


  มูลนิธิและสมาคม
   

Last update :
 Tuesday, July 13, 2021